Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – august 2021

Nyt fra programledelsen

Programledelsen

Programledelsen har fra starten af august etableret et godt samarbejde. I den forløbne uge har der været afholdt samtaler til CESE-ledelsen og det er stadig målet at have hele programledelsen på plads den 1. oktober.

Opstartsmøder i udviklingsgrupperne

Programledelse afholder i den kommende periode opstartsmøder i alle NAFA udviklingsgrupper. Programledelse er meget opmærksom på den nøglerolle som udviklingsgrupperne spiller for NAFA og er derfor optagede af, at samarbejdet kommer godt fra start. Så vidt muligt afholdes opstartsmøderne i alle udviklingsgrupper inden kick-off seminaret, så deltagerne inden da har haft lejlighed til at få sat ansigt og et par ord på hinanden. Formålet med opstartsmøderne vil være en gensidig præsentation af deltagerne, samt at grupperne får dannet sig et overordnet overblik over de opgaver der venter i efteråret 21. Kommende NAFA-nyhedsbreve vil fremadrettet indeholde et fast punkt for hver indsats, bl.a. med orientering om status på arbejdet i udviklingsgrupperne.

Kick-off workshop den 10. september

Programmet for Kick-off er nu på plads og vedlagt dette nyhedsbrev. På Kick-off deltager programledelsen, udviklingsgrupperne og flere fra styregruppen. Arrangementet afholdes på Hotel afholdes på Milling Hotel Park Viaduktvej 28. 5500 Middelfart. Alle omkostninger (timer, transport og forplejning) dækkes af NAFA. Det afregnes mellem institutionerne og NAFA når administrationsaftalerne er på plads – se nedenfor).

Workshop om evalueringsstrategi

Den 20. september afholder programledelsen, Novo Nordisk Fonden og Villumfonden workshop med flere parter om projektets evalueringsstrategi.

Administrationsaftale og økonomi

Den overordnede samarbejdsaftale mellem del deltagende parter blev behandlet på styregruppemøde den 13. august og lige nu til intern høring. NAFA ansatte i starten af måneden Adrija Sereikaite Høilund som controller. Sammen med programchefen er hun i gang med at lave administrationsaftaler til forhandling med hver enkelt institution. Det forventes at de første aftaler bliver forhandlet ultimo august /primo september. I forbindelse med programstart er der lavet en række mindre budgetændringer der vil blive indarbejdet i administrationsaftalerne. Flere ændringer forventes i forbindelse med fastlæggelse af evalueringsstrategien. Programledelsen er meget opmærksom på at alle er i gang med at lave budgetter for 2022 og det derfor haster med aftaler. Programchef og controller vil i forlængelse af administrationsaftalerne samle de administrative medarbejder med henblik på at sikre gode og nemme administrative rutiner.

Controller Adrija Sereikaite Høilund har mail adho@kp.dk og tlf +45 41 89 85 24

Kommunikation om NAFA

Kommunikationsopgaven med NAFA er i ansøgningen delt mellem Astra og KP Københavns Professionshøjskole. Programledelsen har møder med disse parter i den kommende tid med henblik på at lave en kommunikationsstrategi herunder etablering af hjemmeside, logo mv. Indtil dette er på plads vil programledelsen løbende orientere med nyhedsbrev pr mail.

 

NATURFAGSAKADEMI (NAFA)
– et nationalt program for kvalificering af naturfagsundervisning i Danmark
Etableret med støtte fra Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN