Gå til indhold
Søg

CESE Rejsestipendier

CESE International: Udbud af rejsestipendier

CESE udbyder rejsestipendier til gæsteophold hos internationale naturfagsdidaktiske miljøer

Formålet med rejsestipendierne er at:
– Søge international inspiration og viden til kapacitetsopbygning i NAFA’s forsknings- og udviklingsaktiviteter
– Styrke mulighederne for at NAFA-aktører kan indgå i internationale samarbejdsrelationer

CESE udbyder 5-8 rejsestipendier pr år á max 50.000 kr i 2024-25-26-27.

Man bestemmer selv opholdets længde. Det kan være en fordel at planlægge opholdet, så der er mulighed for at indgå i forskningsmæssige samarbejder med ressourcepersoner i det forskningsmiljø man besøger. Et ophold hos et internationalt forsknings- eller udviklingsmiljø kan fx inspirere til udvikling af fælles ny viden eller analyse af empiri. Der er gode erfaringer med at ophold skal være af længere varighed, hvis der skal være mulighed for at få at indgå i dybdegående sparring og refleksionsprocesser undergæste opholdet. Eventuelt kan man overveje at dele et ophold i to.

Rammevilkår

Rejsestipendiet kan dække:
– Rejse
– Overnatning eller beboelse
– Eventuelle studieudgifter forbundet med opholdet

Rejsestipendiet dækker ikke arbejdstimer og timedagpenge i forbindelse med opholdet. Der vil være behov for at søge finansiering til dette ved egen arbejdsplads.

Man kan rejse alene, eller rejse flere sammen.

Når man ansøger om et rejsestipendie, er der en række kriterier, som tildelingen vurderes ud fra:
– Tilknytning til CESE forskningsprojekt, PLF-projekt, FoU-aktivitet i skoleindsats e.l.
– Forventet udbytte – for en selv, NAFA /CESE-aktiviteter eller ens egen institution
– Formidlings- og forankringsplan – hvordan bruges erfaringerne i ens videre arbejde?
– Tilsagn om at hjeminstitution dækker udgift til arbejdstimer og timedagpenge (egenfinansieiring).

For at ansøge rejsestipendier i 2024 bedes I udfylde CESE Rejsestipendier ansøgningsskabelon (word-dokument).

Ansøgningen skal sendes til Gitte eller Martin senest den 15. april 2024. Man kan forvente svar senest den 22. april 2024.

Spørgsmål angående rejsestipendier kan rettes til CESE-ledelsen.

Med venlig hilsen
Gitte M. Balslev – gmba@kp.dk
Martin K. Sillasen – msil@via.dk