Gå til indhold
Søg

Indsats på læreruddannelsen

Kompetenceudvikling på læreruddannelsen tilrettelægges ud fra den grundlæggende idé, at viden skabes i mødet mellem fagfæller.  Kompetenceudviklingen på læreruddannelsen sker derfor som et samarbejde i netværk og professionelle læringsfællesskaber (PLFer).

Samtlige læreruddannere i NAFAs program vil deltage i tre sammenhængende niveauer af fællesskaber:

  • Nationale PLFer, som udgøres af alle naturfagslæreruddannere på tværs af professionshøjskoler. Der vil være fire nationale PLFer i alt, primært organiseret omkring de fire naturfag (natur/teknologi, biologi, fysik/kemi og geografi), men afhængigt af tema vil andre konstellationer forekomme.
  • Lokale PLFer, som udgøres af alle naturfagslæreruddannere på den enkelte professionshøjskole. Der kan være flere lokale PLFer pr. professionshøjskole, og de er hovedsageligt tværfaglige. PLFerne ledes lokalt af uddannelsesledelsen samt en til to PLF-koordinatorer.
  • Et NAFA-netværk, der samler de fire nationale PLFer to gange årligt.

Arbejdet med PLF følges af et PLF-rådgivningspanel, se Følge- og udviklingsgrupper.

Kontakt vedr. indsatsen i læreruddannelsen, se Kontakt