Gå til indhold
Søg

Indsats på læreruddannelsen

Kompetenceudvikling på læreruddannelsen tilrettelægges ud fra den grundlæggende idé, at viden skabes i mødet mellem fagfæller.  Kompetenceudviklingen på læreruddannelsen sker derfor som et samarbejde i netværk og professionelle læringsfællesskaber (PLF’er).
Samtlige læreruddannere i NAFAs program vil deltage i tre sammenhængende niveauer af fællesskaber:

  • Nationale PLF’er, som udgøres af alle naturfagslæreruddannere på tværs af professionshøjskoler. Der vil være fire nationale PLF’er i alt, primært organiseret omkring de fire naturfag (natur/teknologi, biologi, fysik/kemi og geografi), men afhængigt af tema vil andre konstellationer forekomme.
  • Lokale PLF’er, som udgøres af alle naturfagslæreruddannere på den enkelte professionshøjskole. Der kan være flere lokale PLF’er pr. professionshøjskole, og de er hovedsageligt tværfaglige. PLF’erne ledes lokalt af uddannelsesledelsen samt en til to PLF-koordinatorer.
  • Et NAFA-netværk, der samler de fire nationale PLF’er to gange årligt.

Arbejdet med PLF følges af et PLF-rådgivningspanel, se Følge- og udviklingsgrupper.
Kontakt vedr. indsatsen i læreruddannelsen, se Kontakt