Gå til indhold
Søg

NAFA-Forsk

NAFA-Forskernetværket udbyder ph.d.-kurser og forskningskurser, for både ph.d.-studerende, forskningsinteresserede læreruddannere samt naturfagsdidaktiske forskere fra både professionshøjskoler og universiteter.

Kursus i kvalitativ dataanalyse med NVivo

Dette kursus tilbyder en grundlæggende introduktion til kvalitativ dataanalyse med analyseprogrammet NVivo.
Formålet med kurset er at gøre NAFA-medarbejdere i stand til at udarbejde og gennemføre systematisk analyse af eget kvalitative materiale indsamlet gennem PLF-arbejdet og CESE-forskningsprojekter.

Tid
Fysiske workshops: 16. november og 28. november 2023. Begge dage klokken 10.00 – 16.00.

Sted
UCL, Seebladsgade, Odense.

Tilmelding
Senest 1. november 2023 til Vinnie Møller Johansen: vimj@kp.dk. Max deltagertal er 25. Man er først endeligt tilmeldt kurset, når man har modtaget bekræftelse.

Timer til kurset
16 timer til selve kurset + 2 timers læsning af artikler + 1-2 arbejdsdage til analyse af egne data mellem workshopdage + transport til to fysiske workshopdage. Timer til deltagelse finansieres af egne PLF-timer, ens institution eller CESE-forskningsprojektet.

Læs mere
Du finder oplysninger om kursusopbygning, præmisser for deltagelse, undervisere m.m. i denne pdf.