Gå til indhold
Søg

PLF rådgivningspanel for indsatsen på læreruddannelsen

NAFAs rådgivningspanel for professionelle læringsfællesskaber (PLF ) er en referencegruppe i tilknytning til indsatsen på læreruddannelsen i Naturfagsakademiet NAFA (LU-indsatsen).

Panelet består af internt og eksternt udpegede eksperter og varetager en rådgivende og kvalificerende funktion i forhold til programledelsen og udviklingsgruppen for LU-indsatsen, samt NAFAs koordinationsgruppe.

Medlemmer

 • Repræsentant for programledelse – Programchef for NAFA, Ivar Ørnby (KP)
 • Repræsentant for programledelse – Programleder for LU-indsatsen, Kia Wied (UCL)
 • Repræsentant for interne eksperter – Docent, ph.d. Thomas R.S. Albrechtsen (UCSYD)
 • Repræsentant for interne eksperter – Docent, ph.d. Preben Olund Kirkegaard (UCN)
 • Repræsentant for interne eksperter – Lektor, ph.d. Helle Plauborg (AU)
 • Repræsentant for Eksterne eksperter (praksis) – ph.d. Helle Bjerg
 • Repræsentant for Eksterne eksperter (international) – Professor Lise Vikan Sandvik (NTNU, Norge)
 • Deltager udpeget af LNN – Forsknings- og uddannelsesleder Søren Smedegaard, (UCL)

Formål og genstandsfelt

Panelets formål er at følge udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber og give sparring på, hvordan de udvikles og implementeres. Genstandsfeltet for panelets rådgivning og sparring omfatter bl.a.:

 • PLF som drivkraft for forandring.
 • PLF som organisatorisk ramme for professionel refleksion, herunder organisering og implementering af PLF-baseret kompetenceudvikling.
 • Læreruddannelsens organisering, herunder læreruddanneres vilkår og mulighed for kollegial sparring, samarbejde og udvikling.
 • Kultur for organisationslæring og kompetenceudvikling på læreruddannelsen
 • Læreruddanneres kompetencebehov ifht at arbejde med PLF som ramme for refleksion og sparring.
 • Didaktik/pædagogik og relevante koblinger mellem didaktiske modeller og læreruddanneres mulighed for at reflektere over egen praksis.
 • Anvendelsen af PLF i praksisfeltet

Opgaver

 • Rådgive programledelsen i forhold til implementering og organisering af PLF-arbejdet
 • Give sparring på konkrete cases samt generelle erfaringsopsamlinger fra PLF-arbejdet
 • Udpege mønstre, tendenser og mulige læringspunkter i udviklingen og implementeringen af PLF-arbejdet
 • Deltage i udvalgte PLF-aktiviteter

Sammensætning

Rådgivningspanelet sammensættes med deltagere fra programledelsen, interne og eksterne eksperter samt en repræsentant for LLN:

 • Repræsentant for Programledelse – Programchef
 • Repræsentant for Programledelse – Programleder for LU-indsatsen
 • Repræsentant for projektinterne deltagere – Intern ekspert med tovholderrolle i panelet (professionshøjskole)
 • Repræsentant for projektinterne deltagere – Intern ekspert (professionshøjskole)
 • Repræsentant for projektinterne deltagere – Intern ekspert (universitet)
 • Repræsentant for eksterne deltager – Ekstern ekspert fra praksisfeltet
 • Repræsentant for eksterne deltager – Ekstern ekspert – international profil
 • Repræsentant for eksterne deltager – Deltager udpeget af LLN Deltager med særlig fokus på sikre sammenhæng til læreruddannelsen

Kriterier for udpegning

Paneldeltagerne udpeges med afsæt i følgende kriterier:

 • Viden om genstandsfeltet for panelets rådgivning og sparring
 • Relevante erfaringer/kompetencer ift. panelets rolle og opgave
 • Bredde i panelets sammensætning ift. geografi og institution