Gå til indhold
Søg

Viden fra skoleindsatsen

Evaluering af SNL

Det nationale efter/videreuddannelses projekt indenfor naturfagsundervisning i folkeskolen, SNL, Stærke naturfaglige læringsfællesskaber, får en flot evaluering af den eksterne evaluator Rambøll.
Bl.a. siges der: “De kvantitative analyser peger på, at SNL har bidraget til at skabe en forandring i deltagernes naturfagsundervisning, der i højere grad er kompetenceorienteret efter SNL.
Lærerne er bl.a. mere enige i, at det undersøgende arbejde er det centrale omdrejningspunkt for elevernes læring, og at eleverne arbejder mere selvstændigt med at udforske og finde løsninger på naturfaglige problemer.
Der er også sket en signifikant positiv udvikling i naturfagslærernes evne til at understøtte og stilladsere elevernes arbejde med hhv. undersøgelseskompetencen og modelleringskompetencen.
Der er mange lærere, der giver udtryk for, at SNL i høj eller i meget høj grad har bidraget til at styrke samarbejdet mellem skolens naturfagslærere.
Skolelederne er heller ikke i tvivl om, at de efter SNL står med stærkere naturfaglige læringsfællesskaber. De kvantitative analyser understøtter, at der er sket en signifikant positiv udvikling i lærernes samarbejdskultur, og at lærerne har fået et bedre indblik i hinandens praksis.”

Læs hele Rambølls evaluering af SNL