Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – April 2022

NAFA på Big BANG i Odense
Hele programledelsen deltog i Big Bang hvor mange af oplægsholdere, der også deltager i NAFA, havde oplæg i regi af andre projekter. Konferencen gav som altid gode muligheder for at netværke og høre om spændende projekter fra hele landet. Det er NAFAs ambition at være repræsenteret med ny viden og erfaringer i en række af konferencens spor næste år.
Programleder Jens Juulsgaard Larsen bemandede messe-standen ved Big Bang som NAFA igen delte med SNL (Stærke Naturfaglige Fællesskaber). NAFA har i øvrigt også været på Lærfest i Århus den 27.-28. april.

Kommunale aftaler
NAFA arbejder målrettet med rekruttering af skoler og kommuner. Det sker både med afsæt i den markedsføring der kører på messer mv. og fra en opsøgende indsats fra hvert UC. På landsplan desuden bl.a. gennem Astras netværk af naturfagskoordinatorer og naturfagsvejledere.
På baggrund af information, markedsføring, opsøgende indsats mm. er der dialog med en række kommuner og skoler. Der er og har været kontakt med flere end 20 kommuner samt nogle friskoler og efterskoler. De er ligeligt fordelt over hele landet. Dialogen dækker over stor en variation fra korte introduktioner og til egentlige forhandlinger. De første aftaler er ved at være på plads, men primært til afvikling fra skoleåret 2023-24 og skoleårene derefter. Det betyder at første skoleår af tema 0 vil være presset i forhold til at få skoler og kommuner til at deltage og udviklingsgruppen arbejder derfor med en plan A, B og C.
Plan A for tema 0 i skoleårene 22-23 og 23-24 er naturligvis et partnerskab med op til 6 kommuner med hver 6-8 deltagende skoler.
Plan B består i, at der laves aftaler med kommuner/skoler om deltagelse i et kompetenceløft, der er skævt fordelt ressourcemæssigt i de to skoleår. Det vil sige at skoleåret 2022-23 bruges som en form for fagfaglig og fagdidaktisk ”opvarmning” med f.eks. workshops og webinarer, mens et mere fokuseret kompetenceløft gennemføres i skoleåret 23-24. Aktuelt ser dette ud til at være muligt i yderligere 2 UC/PH.
Det kan være nødvendigt med en plan C, der består i mere løskoblede aftaler med en række skoler, hvor der tilbydes webinarer i løbet af skoleåret 22-23 og gennemføres en lokal behovsanalyse og sammensættes en afprøvning af et kompetenceløft for skoleåret 23-24.

To vidensrapporter er klar til publicering på nafa.nu
Den ene vidensrapport, ”Professionelle Læringsfællesskaber – et forskningsoverblik (2018-2021)”, sammenfatter omfanget af forskningslitteratur om centrale NAFA-relevante forskningstemaer. Ydermere indikeres relevante fremtidige forskningstemaer som et relevant grundlag for at generere viden om udvikling af professionelle læringsfællesskaber i en læreruddannelses- og grundskolekontekst.
Den anden vidensrapport ”Model for et operationelt teoretisk rammeværk” giver inspiration til kommende projekter om, hvordan et teoretisk rammeværk normalt struktureres i international sammenhæng, og hvad man med baggrund heri kunne tænke sig et rammeværk burde indeholde i dansk NAFA-sammenhæng. Ud fra relevant litteratur på området og fire eksempler på forskellige typer af rammeværk, kondenseres generiske retningslinjer for indholdselementer i et rammeværk.

Møde i styregruppen for NAFA
Den 28. april var der møde i NAFAs styregruppe på UCL i Odense. På mødet besluttede styregruppen en række vigtige strategier bl.a. evalueringsstrategien og udviklingsstrategien for læreruddannelsen. Evalueringsstrategien blev præsenteret af de to interne evaluatorer Dorte Ruge og Christina Lind Donstrup. Strategien er baseret på forandringsteorien for NAFA og efter drøftelse i evalueringsstyregruppe, der består af programledelsen, interne evaluatorer og repræsentanter for de 2 fonde. Strategien rummer forhold, der vil være genstand for yderligere drøftelse i evalueringsstyregruppen og strategien er således en del af en dynamisk proces og vil løbende blive opdateret. Der udestår en nærmere afklaring af den eksterne evaluering samt forberedelse af udbud. På mødet drøftede man også NAFAs kommunikation og årets risikoanalyse. Endelige vedtog man at nedsætte et aftagerpanel, der kan følge udviklingen i efteruddannelsesindsatsen for grundskoler.