Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – februar 2023

Studietur til Oslo

Skoleindsatsen har et tidligt tema, tema 0 (nul). Her er der valgt at arbejde ud fra læreplansarbejdet i Norge omkring en utforskende undervisning og dertil knyttede naturvidenskabelige praksisser.
For at blive klogere på disse praksisser og se, hvordan de fungerer i skolen, så tog Udviklingsgruppen for skoleindsatsen og programledelsen til Oslo først i februar.
Det blev til møder, besøg og samarbejde med blandt andet NaturfagsenteretOslo Universitet, som har bistået med forskningsarbejdet i læreplansarbejdet i naturfag (som i Norge også rummer teknologi), Lillestrøm Kommune og deres Realfagscenter, hvor også tre af kommunens skoler præsenterede deres arbejde, og kommunens opfølgende arbejde blev præsenteret. Blandt andet har man bestemt, at alle skoler i Lillestrøm stopper kl. 12.00 hver onsdag, og herefter er lærerne lovbestemt på en form for efteruddannelse i tre-fire timer. Kommunen sikrer også faglige-didaktiske lærernetværk på tværs af kommunens skoler.
Endelig rummede studieturen også besøg og aktivitet i Skaberskolen i byens gamle observatorium.
En meget lærerig tur, hvor refleksioner i forhold til skoleindsatsen giver nye afsæt til udformning af efteruddannelse i naturfag i Danmark.

Temarapport 1 fra læreruddannelsen

Læreruddannelsens arbejde med det første tema er nu samlet i en rapport, der viser de professionelle læringsfællesskabers (PLF) arbejde med undervisningsinterventioner.
Temarapporten markerer afslutningen på NAFAs første temaperiode i 2022-2023. Rapporten giver et nærmere indblik i de skridt, de enkelte PLF’er hver især har taget i deres arbejde.
Temarapporten indledes med en nærmere introduktion til den fælles ramme for periodens tema, som går på tværs af NAFAs tre indsatser – Læreruddannelsesindsatsen, Skoleindsatsen og CESE-forskning. I alt 18 PLF’er har taget del i udviklingsarbejdet i denne første temaperiode og dette med en stor mangfoldighed, både hvad angår fokusområde, samarbejdskultur, størrelse og geografisk spredning. Temarapporten bliver tilgængelig på nafa.nu når den har været igennem en redaktionel proces.

Evaluering af Stærke Naturfaglige Læringsfællesskaber giver god viden til NAFA

Det nationale efter/videreuddannelses-projekt indenfor naturfagsundervisning i folkeskolen, SNL (Stærke naturfaglige læringsfællesskaber), får en flot evaluering af den eksterne evaluator Rambøll.
Bl.a. siges der: “De kvantitative analyser peger på, at SNL har bidraget til at skabe en forandring i deltagernes naturfagsundervisning, der i højere grad er kompetenceorienteret efter SNL. Lærerne er bl.a. mere enige i, at det undersøgende arbejde er det centrale omdrejningspunkt for elevernes læring, og at eleverne arbejder mere selvstændigt med at udforske og finde løsninger på naturfaglige problemer. Der er også sket en signifikant positiv udvikling i naturfagslærernes evne til at understøtte og stilladsere elevernes arbejde med hhv. undersøgelseskompetencen og modelleringskompetencen.
NAFAs skoleindsats vil inddrage viden fra rapporten i arbejdet med at tilrettelægge kurser for skolerne.
Læs rapporten her.

Møde i NAFAs Koordinationsgruppe

NAFA’s koordinationsgruppe består at udviklingsgrupperne for de tre indsatsområder og har til formål at koble indsatserne på tværs.
På et møde i starten af februar var der således oplæg fra alle tre indsatsområder med henblik på at sikre, at viden deles og spredes.

  • CESE orienterede om nuværende og kommende forskningsprojekter.
  • Skoleindsatsen gav en status for arbejdet med en rekrutteringsstrategi og arbejdet med naturvidenskabelige praksisser som er tema 0 for denne indsats.
  • Læreruddannelsen delte erfaringer med at samarbejde i professionelle læringsfællesskaber, PLF’er.

NAFA/LSUL online seminarer i foråret 2023

NAFA/LSUL online-seminarer blev igangsat i 2022 og har været velbesøgte.
Det betyder, at samarbejdet om seminarerne mellem NAFA/CESE og SDU’s Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling (FNUG) fortsætter.
Her i foråret 23 er følgende temaer på dagsordenen:  

  • Teknologisk dannelse – Hvad er det centrale i undervisningen?
  • Teknologisk dannelse og forståelse af teknologi
  • Professionel udvikling af naturfagslærere

Læs mere om seminarerne på SDU.
Vi glæder os til at se alle naturfagsdidaktiske interesserede.