Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – januar 2024

Mette Auning, Claus Auning og Kia Wied.

Slå begge ører ud - to nye podcasts

Januar har budt på hele to nye podcasts i serien NAFA Dialog.
Den ene e
pisode handler om det spændende didaktiske værktøj kreativ skrivning, og hvordan det kan bruges i naturfag
Værten er NAFAs Kia Wied, leder af vores indsats på læreruddannelsen, og hendes gæster er begge fra professionshøjskolen UC SYD, nemlig lektor Mette Auning og lektor og ph.d. Claus Auning.
Den anden episode handler om naturfag på læreruddannelsen med et særligt skarpt blik på Natur/Teknologi. Hvordan er optaget, de studerendes forudsætninger og fagenes muligheder på UC’erne?
Værten er NAFAs programchef Ivar Ørnby, og med sig i studiet har han Elzebeth Wøhlk og Martin Hermansen, begge fra Københavns Professionshøjskole.
Du kan lytte til begge episoder og alle de tidligere på NAFAs egen podcast-side, hvor de to omtalte ligger øverst.
Du har også gode muligheder for at finde NAFA Dialog på din foretrukne podcast app. Vi findes så forskellige steder som Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify og Amazon m.fl. 

NAFA-debat på Skolemonitor: Naturfagene er kilde til praksisfaglighed

Naturfagene er åbenlyse kilder til praksisfaglighed, men de bliver overset i regeringens skoleudspil. Derudover vil ét forslag fra skoleudspillet være en direkte katastrofe for Natur/Teknologi. Sådan skriver programchef Ivar Ørnby i Skolemonitor. Læs artiklen her.

Har du ideer til nye formater for efter-/videreuddannelse?

Der er høj aktivitet i skoleindsatsen i NAFA.
Der er mange skoler og kommuner involveret, og der står allerede en række skoler klar, når 3. rul af afprøvninger af kompetenceløft sættes i gang fra august 2024.
Det betyder, at det er tid til at kaste sig over nye udviklings-ideer.
Derfor har skoleindsatsen sat gang i et udviklingsforløb, som hen over foråret 2024 undersøger ideer og muligheder for kompetenceløft i andre formater end de nuværende tilknyttet skoler og kommuner. Det kunne fx være mere individuelle kompetenceløft.
Forventningen er, at der sidst på foråret inviteres til afprøvning af nye formater i skoleåret 2024-2025 med henblik på et mere stabilt udbud fra det efterfølgende skoleår.
Sidder du
med ideer eller forslag, så kontakt meget gerne skoleindsatsens programleder, Jens Juulsgaard, på jjla@ucsyd.dk.

Biologi-folket mødte vandet - en billedfortælling

8. december 2023 mødtes 16 undervisere og alle seks professionshøjskoler i det nationale PLF (professionelt læringsfællesskab) i biologi på UCL i Odense til faglig inspirationsdag om hav og å.
Den oplevelse har to af deltagerne omdannet til en lille fotohistorie fortalt gennem billedteksterne til de seks fotos nedenfor.

De to nationale biologi PLF-2 koordinatorer siger tak for den store og aktive deltagelse
Mette Auning, UC-Syd
Anders V. Thomsen, UC-Absalon