Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – marts 2023

Fællesfoto fra NAFA netværksmøde i marts 2023.
Læreruddannere samlet til NAFA-netværk i naturfag i Vejle, marts 2023

Netværksmøde og afslutning af Tema 1 i læreruddannelsen

På læreruddannelsen er arbejdet med NAFAs Tema 1 Den dobbeltdidaktiske dimension med fokus på dannelse og kompetence afsluttet bl.a. med et netværksmøde og en Tema 1-rapport.
Temaerne i NAFA er en hjørnesten for at skabe sammenhængskraft mellem akademiets tre indsatser: indsatsen på Læreruddannelsen, indsatsen ude i skolerne og forskningsindsatsen forestået af CESE, Center of Excellence in Science Education.
Netværksmødet i starten af marts blev indledt af Jan Thorhauge Frederiksen, Lektor i Pædagogik, Københavns Universitet. Han holdt oplægget Har du prøvet at slukke og tænde for læreren igen? med undertitlen: Hvorfor anvendt viden sjældent virker, og hvad man kan (og ikke kan) gøre ved det.
Thomas R.S. Albrechtsen, UC Syd, præsenterede længdestudiet af NAFA som videnøkologi, der skal undersøge, hvordan naturfagsdidaktisk viden skabes, cirkulerer og optages i og mellem de professionelle læringsfællesskaber i NAFA.
Birgitte Lund Nielsen, VIA, talte om følgeforskningen i forbindelse med Læreruddanneres professionelle samarbejder – nye praksisser, muligheder, spændinger og de lærerstuderendes erfaringer.
Netværksmødet bød også på oplæg om arbejdet med at udvikle modeller for efteruddannelse og på sparring mellem de professionelle læringsfælleskaber, PLF’er, samt en postersession med deres arbejde.

NAFA deler ud af indsigten fra Tema 1

Arbejdet i NAFA med Tema 1, læreruddannelsens dobbelte didaktiske dimension med fokus på dannelse og kompetence, har skabt en masse viden, der i NAFA deles lokalt, nationalt og via hjemmesiden nafa.nu.
Du finder fx vidensrapporter, podcasts, link til webinarer og forskernetværk på hjemmesidens faneblad NAFA Viden.
Formidlingsprodukterne bliver anvendt i det videre arbejde i NAFA. Det undersøges fx, om de didaktiske interventioner, som de professionelle læringsfælleskaber, PLF’erne, har arbejdet med, kan være genstand for videre forskning, ligesom de vil inspirere skoleindsatsens kompetencemodeller.
PLF’ernes arbejde med Tema-1 viser en stor spændvidde, men der er faktisk også en vis samklang på tværs af professionshøjskolerne:

  • Flere PLF’er har arbejdet med undervisningsinterventioner, der rækker frem mod NAFAs Tema 2, Evaluering i dobbeltdidaktisk perspektiv. 
  • To PLF’er har arbejdet med naturfaglig dannelse på en måde, der på sigt kan kobles til forskningsstrategiens tema om elevcentrerede arbejdsmetoder. 
  • NAFAs Center of Excellence in Science Education, CESE, har igangsat et forskningsprojekt om Naturfaglig læsning – at lære med tekster i fag. Formålet er at udvikle en ny naturfaglig læsedidaktik, hvormed naturfagslærere kan understøtte, at eleverne bliver i stand til at bruge naturfagenes tekster som ressource til naturfaglig indsigt og læring. Baggrunden for projektet er, at der i Danmark mangler systematisk viden om tekstbrug i naturfagsundervisningen. En række PLF’er har arbejdet med undervisningsinterventioner, der kan relateres til dette forskningsprojekt, og de mange projekter omkring skrivning og læsning giver anledning til at overveje, hvorvidt CESE skal anvende midler på et ph.d. om literacy. 
  • Nogle PLF’er arbejdet med didaktisk rekonstruktion. CESE overvejer, om der er basis for en ph.d. omkring didaktisk rekonstruktion med fx fokus på tværfaglig undervisning og ny naturvidenskabelig viden.

NAFA udgiver to nye podcasts

NAFA dialog no. 10 – Udvikling af lærerkompetencer
Dette afsnit af podcast-serien NAFA-dialog stiller og forsøger at besvare spørgsmål som: Hvordan udvikler vi lærerstuderendes lærerkompetencer i læreruddannelsen? Hvordan arbejder vi med lærerkompetencer i efter- og videreuddannelse? Hvilke didaktiske begreber bruger vi til at beskrive lærerkompetencer med? Hvad er læreruddannelsens dobbeltdidaktiske dimension? Hvad er didaktik af første, anden og tredje orden? Hvad er lærerfaglig dannelse? Hvordan skal vi arbejde med naturfaglige dannelse i læreruddannelsen? Og hvordan skal vi arbejde med naturfaglige kompetencer i læreruddannelsen?
Det diskuterer Jens Jakob Ellebæk, UC Syd, Peer Daugbjerg, VIA, og Jens Dolin, KU, i samtale med forskningsleder Martin Sillasen (NAFA).
Lyt med 🎧

NAFA Dialog no. 9: Efter- videreuddannelses-indsatser i folkeskolen – rekruttering, varighed, progression og evaluering
I dette afsnit af podcast-serien NAFA-dialog taler forsker Jan Sølberg, Københavns Universitet og Jørgen Haagen Petersen, lektor på professionshøjskolen Absalon, om EVU-indsatser i folkeskolen. (EVU står for Efter- og Videreuddannelse).  Jan Sølberg påpeger væsentlige udfordringer, deler erfaringer og kommer med anbefalinger, bl.a. hvad angår rekruttering, varighed samt progression og (manglen på) evaluering. Sidst i samtalen drøftes aspektet bæredygtighed, som er et af de krav, der stilles til NAFAs EVU-indsats.
Lyt med 🎧

NAFA på BIG BANG 

Hele Naturfagsdanmark var i uge 12 samlet til Big Bang konferencen, og NAFA var selvfølgelig også med!
NAFA havde en velbesøgt stand, hvor inspirerende læreruddannere fortalte om deres arbejde med at udvikle ny og motiverende naturfagsundervisning i samarbejde med dygtige lærerstuderende.
Desuden var der mulighed for at høre om eventuelt partnerskab med NAFA om et kompetenceudviklingsforløb i grundskolen.
En række professionelle læringsfællesskaber, PLF’er, deltog desuden med oplæg på de faglige spor, fx
Ud med planetrækkefølgen! – om at udfordre traditionelle undervisningsforløb, hvor læreruddannere fra Professionshøjskolen UCN introducerede MER-modellen (The model of educational reconstruction), og inspirerede til, hvordan modellen kan vende naturfagsundervisningen på hovedet.
På standen kunne man også møde læreruddannere fra Professionshøjskolen Absalon, der viste, hvordan de arbejder med whiteboards i naturfagsundervisningen. Hvis du er nysgerrig på det arbejde, kan du lytte til NAFAs podcasten Whiteboards skaber dybdelæring – erfaringer fra Læreruddannelsen i Vordingborg.

MONA skriveworkshop for NAFA-projekter

Måske kender du allerede MONA – et tidsskrift for matematik- og naturfagsdidaktik, der henvender sig til undervisere, forskere og formidlere.
Hvis du eller din projektgruppe har en idé om at skrive en artikel til MONA om jeres NAFA-aktiviteter, så kan I nu komme på en tretimers kickoff-skriveworkshop og få individuel sparring på dit eller jeres udkast over de næste tre måneder.
To erfarne kapaciteter inden for artikel-, opgave- og lærebogsskrivning, Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen, guider dig igennem fra artikelidé til aflevering, og du får redskaber til strukturering af artiklen og feedback på udkast.
Redskaber og feedback er skræddersyet til MONA’s profil for udgivne artikler.

Workshops afholdes: 

  • 1. juni kl. 14-17, UC Absalon, Campus Slagelse
  • 15. november kl. 14-17, VIA UC, Campus C, Aarhus 

Du tilmelder dig på KU’s hjemmeside her.