Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – november 2021

Første møde med den Nordisk ekspertgruppe

Den 3. november havde NAFA-ledelsen det første møde med den nordiske ekspertgruppe. Mødet foregik online og der var tale om en første præsentation af NAFA og forskningen i CESE. På mødet drøftende man den skarpe deadline for CESEs første forskningsstrategi, der i samarbejde med CESEs udviklingsgruppe netop nu er under udarbejdelse, således at den kan præsenteres for NAFAs styregruppe på et ekstraordinært styregruppemøde den 3. december. Den nordiske ekspertgruppe glæder sig til at følge NAFA og CESE og kan med dens brede faglige baggrund bidrage med væsentligt input til forskningen og aktiviteterne i NAFA-programmet. Ekspertgruppen består af Professor Ellen Karoline Henriksen, Oslo Universitet, Docent Maria Andrée, Stockholm Universiet, Professor Pernilla Nilsson, Halmstad Universitet, Professor Christina Ottander, Umeå Universitet, Professor Ane Qvortrup, SDU.

Workshop om forandringsteori for NAFA

Den 27. oktober havde programledelsen i NAFA et heldagsmøde med personer fra de tre udviklingsgrupper for at kvalificere ledelsens udkast til programteori. Det gav en masse gode input som vi nu tager med i det videre arbejde. Programledelsen har i den næste fase fokus på at renskrive og samle dette arbejde og regner med at præsentere det for udviklingsgrupperne igen på webmøder i uge 46. Ledelsen vil efter en sidste redigering, sende det til
evalueringsstyregruppen i slutningen af november eller starten af december. Sideløbende er programledelsen ved at afsøge mulighederne for at bemande opgaven som intern evaluator.

CESE-ledelsen på rundtur

Gitte Miller Balslev og Martin Krabbe Sillasen er på tur rundt til alle partnerne i NAFA for at præsentere og diskutere forskningsværdigrundlaget i CESE, samt kortlægge forskningsinteresser og relevante internationale netværkskontakter.

DASERA og NAFA

Som beskrevet i nr. 3 af NAFA-nyt har ledelsen besluttet de to første temaer for NAFA-programmet, mens det tredje tema er foruddefineret i NAFA-projektbeskrivelsen. Fastlæggelsen af temaerne er sket med udgangspunkt i et Delphistudie gennemført i et samarbejde mellem DASERA og NAFA. Projektgruppen består af Jens Dolin (KU), Lars Brian Krogh (VIA UC) og Morten Rask Petersen (UCL). DASERA er en forening for primært danske naturfagsdidaktiske forskere, bl.a. med det formål at øge omfang og kvalitet af naturfagsdidaktisk forskning og forskningsaktiviteter i Danmark og at udgøre et forum og et netværk for naturfagsdidaktisk forskningssamarbejde mellem danske institutioner og forskere. DASERA holder seminar den 18-19 november i Vejle hvor NAFA også deltager. Se https://www.dasera.dk/

NAFA som samarbejdspartner

Flere aktører og kommuner er begyndt at kontakte NAFA med henblik på at få mere viden og for at samarbejde. Der har således bl.a. været møde med LIFE. Ved den lejlighed drøftede man bl.a. hvordan LIFEs aktiviteter kan gøres til genstand for forskning.

Kommende aktiviteter

  • Ekstraordinært styregruppemøde Den 3. december har styregruppen møde om CESEs første forskningsstrategi.

 

NATURFAGSAKADEMI (NAFA)
– et nationalt program for kvalificering af naturfagsundervisning i Danmark
Etableret med støtte fra Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN