Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – november 2022

Møde i NAFAs koordinationsgruppe

Den 15. november var NAFAs koordinationsgruppe samlet på Københavns Professionshøjskole. Koordinationsgruppen består af udviklingsgrupperne for de tre indsatsområder. Formiddagen blev brugt til at drøfte udkast til årsrapport fra Intern Evaluator. Udviklingsgrupperne arbejdede først i indsatsområderne og senere på tværs med at drøfte, hvad rapporten kunne give at læring. Det blev også drøftet, hvad der kunne understøtte videnflow mellem de tre indsatsområder. Eftermiddagen rummede en idegenerering om naturfagsdidaktiske temaer. Temastyringen i NAFA fungerer som en overordnet rammesætning af arbejdet. Det gælder både for læreruddannelsen og efter-/videreuddannelsen og for opdateret viden fra forskningen.

PLF-fase med fokus på læring og formidling

Den 1. december træder læreruddannelsesindsatsens professionelle læringsfællesskaber, PLF’er, ind i den fjerde og sidste fase af første PLF-temaforløb. Den handler om kompetence og dannelse i et dobbelt didaktisk perspektiv. I fjerde fase har PLF’erne fokus på at runde arbejdet med periodens tema af og formidle deres arbejde med henblik på fælles erfaringsudveksling, fælles læring og fælles udvikling. For at understøtte en rød tråd for, hvordan PLF’erne griber denne formidlingsopgave an, har udviklingsgruppen for NAFAs indsats i læreruddannelsen udarbejdet en fælles ramme. Den fælles ramme beskriver, hvordan alle PLF-grupper som led i temaperiodens afslutning forventes at levere formidling i form af to konkrete formidlingsprodukter:

  1. En mindre rapport på 3-4 sider, som formidler PLF-arbejdet.
  2. En poster, der formidler PLF-arbejdet.

De to formidlingsprodukter skal fokusere på formidling af erfaringer og resultater fra PLF-arbejdet i både undervisnings- og samarbejdssporet. Begge produkter vil danne baggrund for møder, formidling og gensidig sparring i forbindelse med den kommende opsamlingsworkshop i NAFA Netværket, den 2. og 3. marts 2023, hvor alle i NAFA samles til en fælles opsamling på arbejdet med denne periodes tema. Den fælles ramme for PLF’ernes formidling af deres arbejde sendes ud via PLF-koordinatorerne torsdag den 1. december, og her vil man bl.a. kunne læse nærmere om de to formidlingsprodukter.

DASERA-seminar om evaluering i naturfagene

DASERA – Danish Science Education Research Association – afholdt 7.-8. november det årlige DASERA-seminar. Her var temaet evaluering i naturfagene. Formålet med seminarrækken er at styrke den forskningsmæssige kompetence i naturfagsdidaktik på professionshøjskolerne, universiteterne og i de uformelle læringsmiljøer. Et underformål er at øge samarbejdet og synergien mellem aktørerne på disse institutioner. En central aktivitet i hvert seminar er deltagernes refleksioner over relevansen af den diskuterede forskning og konsekvenser for deres respektive praksis. Til hvert seminar inviteres internationale og danske eksperter til at give oplæg og indgå i dialog med deltagerne. På årets seminar deltog professor Christine Harrison, King’s College, London og lektor Mark Wilson, Berkeley Universitet, Californien. Morten Rask Petersen, UCL, og Anders Vestergaard Thomsen, Absalon, leverede input fra den danske kontekst. NAFA samarbejder med DASERA om koordinering af temaer, så den oparbejdede viden fra DASERA-seminarerne kan bruges som vidensgrundlag i det efterfølgende NAFA-tema. I 2023/24 skal de professionelle læringsfællesskaber på professionshøjskolerne således arbejde med ’Evaluering’.

Nyt medlem i nordisk ekspertgruppe

Majken Korsager bliver nyt medlem af Nordisk Ekspertgruppe. Hun er ansat som lektor ved Naturfagssenteret i Oslo. Majken Korsager overtager pladsen fra Tine Prøitz, som må fratræde pga. andre opgaver.

Tre nye podcasts i NAFA Dialog

NAFA har i november udgivet yderligere tre podcasts i serien NAFA Dialog.
I afsnit 5 taler Kia Wied med Morten Christensen og Anja Rousing Lauridsen fra læreruddannelsen i Odense. Snakken handler om deres erfaringer med at gå ”fra vidensfront til klasserum” og tage ny viden fra forskning og flette den ind i et undervisningsforløb.
I afsnit 4 har Ivar Ørnby besøg af Dorte Salomonsen fra Astra. Temaet er rapporten ‘Naturfagsundervisning – Nationalt overblik 2021’. Med rapporten, kort kaldet NaNO, præsenterer Astra et første bud på et overblik over kvaliteten af undervisningen i de naturfaglige fag i bl.a. grundskolen.
I afsnit 3 taler Kia Wied med Charlotte Ormstrup, Søren Witzel Clausen, Karen S. Barfoed og Mette H. H. Hansen fra læreruddannelsen på Professionshøjskolen VIA. De fire læreruddannere fortæller om deres erfaringer med ’naturfag på tværs’ og om at arbejde tæt sammen om at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere et tværfagligt undervisningsforløb med særligt fokus på at styrke lærerstuderendes forståelse af sammenhæng mellem de naturfaglige fag.
Målet med NAFA Dialog er løbende at formidle vigtig viden fra hele projektet og starte debat med centrale aktører. Og med podcasten bruger vi et format, du forhåbentlig finder tid til at høre i bilen, mens du støvsuger, eller når du cykler hjem fra jobbet. Er du læreruddanner, ja så kan nogle episoder måske endda indgå i undervisningen?
Du finder NAFA Dialog på de store podcaststeder som iTunes, Google Podcast og Spotify ved at søge på naturfagsakademiet samt på NAFAs hjemmeside.