Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – oktober 2021

De første tre NAFA-temaer er nu fastlagt

Ifølge NAFA-projektbeskrivelsen skal der gennemføres et Delphistudium til at identificere relevante forskningsfelter som afsæt for den vidensproduktion, der skal foregå i et samspil mellem LU- og skoleindsatsen samt CESE-forskningen. Formålet med Delphistudiet er at etablere en konsensusforståelse omkring de komplekse problemfelter, som det kan være relevant at arbejde med i NAFA. En præsentation af Delphistudiet findes på dette link: https://youtu.be/eo7xluAAl3o , hvor Jens Dolin forklarer metodikken og resultater. NAFA-ledelsen har med inspiration fra Delphistudiet besluttet de to første temaer, mens det tredje tema er foruddefineret i NAFA-projektbeskrivelsen:

  • Tema 1: Den dobbelt didaktiske dimension med fokus på kompetence og dannelse
  • Tema 2: Evaluering
  • Tema 3: Teknologiforståelse

Formuleringen af disse temaer giver mulighed for at sætte en fælles retning, så det er muligt at lave erfaringsdeling på tværs af indsatserne og de forskellige læringsfælleskaber. Hele rammesætningen af NAFA og arbejdet med temaerne lægger op til, at der både skal foregå lokal fortolkning og omsætning til praksis af det enkelte tema og systematisk indsamling af erfaringer gennem følgeforskningen, som kan føre til generaliserbare pointer, der peger i retning af øge kvalitet.

Nyt fra Skoleindsatsen

Udviklingsgruppen for skoleindsatsen er i gang med de første opgaver i NAFA. Her i oktober – november er man i gang med en kortlægning på 3 områder. Dels en kortlægning af de behov for kompetenceløft som man allerede ved noget om. Blandt andet fra Rambøll/KP-rapporten som oplæg til den nationale naturfagsstrategi og dels Astras viden fra kompas-samtaler med kommunerne. En anden kortlægning går på den efterspørgsel som kommuner og skoler har på kompetenceløft i forhold til det naturfaglige område. Her samarbejder NAFA med EVU-afdelingerne rundt i hele landet. Og en tredje kortlægning går på at få en oversigt over afprøvede modeller for kompetenceløft og evt. evalueringer af disse. Her læner vi os op ad den rapport der blev lavet forud for SNL-projektet (Stærke Naturfaglige Læringsfællesskaber). Hele kortlægningen skal føre frem til et bedre overblik over erfaringer og viden på de 3 områder. Herefter går NAFA i gang med at udvikle en skabelon for behovsanalyse. En skabelon der på een gang kan bruges nationalt og samtidigt kan tilpasses lokalt. Indsatsen tager her afsæt i de analyser der blev anvendt da man lavede grundlaget for en STEM-kandidatuddannelse. Vi håber at have første udgave klar, så vi i foråret kan anvende den i forhold til det tema 0, som skal køre på skolerne lokalt i skoleåret 22-23.

Kommunikation om NAFA

NAFA har fået en hjemmeside som en underside på kp.dk, men både www.naturfagsakademiet.nu og nafa.nu er bestilt. Siden redigeres og udvikles løbende. Se https://www.kp.dk/om-koebenhavns-professionshoejskole/nafa/

Kommende aktiviteter

  • Møde om forandringsteori Den 27. oktober holder programledelsen møde med medlemmer af de tre udviklingsgrupper med henblik på at kvalificere forandringsteorien for NAFA.

 

NATURFAGSAKADEMI (NAFA)
– et nationalt program for kvalificering af naturfagsundervisning i Danmark
Etableret med støtte fra Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN