Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – september 2021

Centerleder for CESE

Programledelsen har fået endnu et medlem: Gitte Miller Balslev tiltræder 1. oktober som leder af det nationale forskningscenter for naturfagsdidaktik CESE – Center for Excellence in Science Education. Her skal hun sammen med viceleder Martin Sillasen og gode kræfter fra fagmiljøerne på professionshøjskoler og universiteter løfte forskningsdelen i NAFA. Samtidig begynder hun i en stilling som lektor i uddannelsesinnovation på SDU’s Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling under Institut for Matematik og Datalogi, som arbejder tværfagligt og på tværs af fakulteter. Her bliver hun en del af forskningscenterets ledelse.

Kickoff seminar – 10. september

Det var knapt 120 engagerede personer der mødtes til kickoff i Middelfart. En dag præget af spændende oplæg og aktiv deltagelse fra alle parter. I løbet af dagen blev det flere gange understreget – både fra oplægsholderne og de dialoger vi havde med hinanden – at NAFA er et organisationslæringsprojekt. Sammen skal vi udforske, hvordan vi kan styrke den naturfaglige dannelse i hele værdikæden fra forskning til læreruddannelse og i sidste ende helt ud i klasserummet. Den målsætning er på ingen måde enkel at indfri og det kræver, at vi i fællesskab er indstillet på at blive klogere undervejs. En helt konkret læring fra dagen, som vi i programledelsen tager med os videre, udspringer af den feedback vi fik fra flere sider omkring den uheldige signalværdi i et eftermiddagsprogram der var særligt møntet forskningsdelen af NAFA. Det tager vi ved lære af og vi vil fremover være opmærksomme på sikre den ligeværdighed som er en bærende værdi i NAFA. Programledelsen takker for feedbacken og velkommer øvrige feedback input af enhver art. Vedlagt dette nyhedsbrev er alle PowerPoints fra dagen.

Kommunikation om NAFA

NAFA er ved at etablere en hjemmeside. I første omgang som en underside på kp.dk, men både www.naturfagsakademiet.nu og nafa.nu er bestilt. Nyhedsbreve vil komme løbende med ca. 3 ugers mellemrum i etableringsperioden.

Kommende aktiviteter

  • Møde om evalueringsstrategi Den 20. september afholder programledelsen møde med Novo Nordisk Fonden og Villumfonden som inspiration til projektets evalueringsstrategi.
  • Administrationsaftaler og budgetter for 2022 Programledelsen arbejder på at have administrationsaftaler og budgetter klar i uge 20.
  • Styregruppemøde NAFAs styregruppe mødes i København den 11. oktober.

 

NATURFAGSAKADEMI (NAFA)
– et nationalt program for kvalificering af naturfagsundervisning i Danmark
Etableret med støtte fra Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN