Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – September 2022

CESE har igangsat et Kortlægningsprojekt
I forskningsindsatsen i NAFA er CESE i fuld gang med at modne forskningsprojekter. Et af de projekter, der er på vej ind i drift, er et studie, der kortlægger eksisterende undervisningspraksis i naturfagene i grundskolen. Forskningsprojektets opgave er at skabe en baselinemåling for NAFA-projektet. Målingen skal bruges som udgangspunkt for at vurdere NAFA-programmets initiativer og dermed som basis for at justere indsatser og dokumentere effekter af NAFA-programmet.
Nogle af de forskningsspørgsmål, der stilles, er fx: Hvad sker der i den naturfaglige undervisning i grundskolen, og hvad undervises der i, og hvordan undervises der?
Undersøgelsen skal bl.a. være med til at afgøre, om undervisningspraksis og elevdygtighed på udvalgte klassetrin i NAFA-skoler adskiller sig fra ikke NAFA-skoler. Der står et stærkt samarbejde bag forskningsprojektet, og følgende partnerinstitutioner er involveret: UCN, UCL, Absalon, VIA, KP og Århus Universitet. Eventuelle spørgsmål kan rettes til projektleder Rune Müller Kristensen på e-mail: ruvk@edu.au.dk

Nu kan du lytte til Podcastserien NAFA Dialog
NAFA har nu udgivet sine to første podcasts. Målet med serien, som vi har kaldt NAFA Dialog, er løbende at formidle vigtig viden fra hele projektet og starte debat med centrale aktører. Og med podcasten bruger vi et format, du forhåbentlig finder tid til at høre i bilen, mens du støvsuger, eller når du cykler hjem fra jobbet. Er du læreruddanner, ja så kan nogle episoder måske endda indgå i undervisningen?
I episode 1 taler programchef Ivar Ørnby, med rektor for Københavns Professionshøjskole, Stefan Hermann, om naturfaglig dannelse med udgangspunkt i hans nye bog En Varm Tid. I bogen peger Stefan Hermann bl.a. på, at vi i dag er natur- og kulturløse, men at vi er politisk og socialt vakte. Hvordan er vi endt der? Er det ikke længere et mål at forstå verden, men kun at forstå sig selv? Og kan det evt. forklare, hvorfor børn og unge fravælger naturfagene?
I episode 2 taler programleder for indsatsen i læreruddannelsen Kia Wied, med John Andersson, Per Michael Pedersen og Lars Bo Kinnerup fra professionshøjskolen Absalon i Vordingborg. De tre undervisere fortæller om deres erfaringer og teoretiske overvejelser om at bruge whiteboard sammen med deres studerende. De oplever bl.a. at whiteboards flytter aktiviteten fra læreren til den lærende, en erfaring der også kan bruges i klasserummet på en grundskole. Arbejdet udspringer at deres arbejde i professionelle læringsfælleskaber.
Du finder alle NAFAs podcasts på NAFA.nu

LSUL/NAFA online netværksmøde i november
Et af de kommende NAFA-temaer handler om evaluering. I rækken af online-seminarer i LSUL/NAFA-regi (https://www.sdu.dk/da/forskning/stem/aktuelt/netvaerksmoede-for-naturfagsdidaktikere) tager NAFA hul på temaet og diskuterer forholdet mellem formativ og summativ evaluering på langs af uddannelsessystemet. Det sker i selskab med  Jens Dolin (VIA), der vil fortælle om forskellen på formativ og summativ evaluering i en uddannelseskontekst, mens Camilla Kølsen (Århus Universitet) bringer et kollaborativt og samskabende perspektiv i spil i forhold til evaluering i en dansk offentlig kontekst. Sæt kryds i kalenderen d. 9. november kl. 13.00-15.30
Hvis du vil stå på mailinglisten til webinarerne, så send en mail til Katrine Bennedsen på katrineb@imada.sdu.dk

Danmark har fået ny læreruddannelse
NAFA hilser den nye læreruddannelse velkommen. Aftalen indeholder flere elementer, som kan styrke NAFAs muligheder for at nå akademiets ambitiøse mål om at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen.
Bl.a. får de lærerstuderende fremover to til fire flere undervisningstimer om ugen. Det giver mere plads til fag-faglighed. Samtidig bliver modulopbygningen afskaffet. Det gør fagene til omdrejningspunkt, så der kan opstå et stærkere fællesskab mellem de lærerstuderende under uddannelsen. Også praktikperioden bliver forlænget, så de studerende får praktik på alle fire år. Håbet er, at det hyppigere og længerevarende møde med skolen, eleverne og naturfagslærerne giver blod på tanden og en mere målrettet studieindsats, når de studerende er tilbage på professionshøjskolerne.
Generelt giver den nye aftale flere frihedsgrader, til at den enkelte læreruddannelse selv kan udfylde de nye rammer. Det åbner både nye muligheder og giver større fleksibilitet. Men det kan også skabe en udfordring med at sikre en rød tråd på tværs af de forskellige måder, læreruddannelsen udfoldes på i praksis på tværs af professionshøjskolerne. Og netop denne fælles røde tråd vil NAFA understøtte via de løbende aktiviteter i indsatsen på læreruddannelsen.
Den nye læreruddannelse skal være klar til de lærerstuderende, der begynder i august 2023. I den kommende tid bliver der derfor arbejdet med at indholdsudfylde og konkretisere den politiske aftale. Det er en proces, som NAFA vil følge og forsøge at spille ind til, hvor det er meningsfuldt. Det gælder fx i forhold til målsætningen om en højere faglighed i læreruddannelsen. Her arbejder læreruddannerne som en del af PLF’erne allerede på fuld kraft med, hvad en målsætning om højere faglighed betyder ’i praksis’, for hvordan undervisningen og ikke mindst praksistilknytningen i læreruddannelsen skal udvikles. Disse erfaringer kan forhåbentlig være til inspiration for det videre arbejde i NAFA og for arbejdet med at operationalisere den nye læreruddannelse i praksis.