Gå til indhold
Søg

Baggrunden for skoleindsatsen

Naturfagsakademiet NAFAs indsats i grundskolen har som opgave løbende at udvikle og afprøve modeller for kompetenceudvikling af naturfagslærere i løbet af programperioden.

Modellerne skal realisere NAFAs formål samt være bæredygtige ift. udrulning bredt på skolerne. Bæredygtighedsbegrebet har to ben; dels et forankringsben, der fokuserer på, hvad der skal til for at sikre langsigtet forankring af læring, samt et strukturelt ben, der peger på kommuners og skolers betingelser og efterspørgsel.

Den skolerettede indsats skal undersøge, hvilke kompetenceudviklingsmodeller der både kan tilgodese kommunernes og skolernes efterspørgsel og samtidig bygge på aktuel forskning om, hvad der skaber forankring af læring inden for naturfag.

De udviklede modeller afprøves i forskellige varianter mhp. at skabe viden om, hvad der virker hvordan i forskellige kontekster. Det forventes, at der indgås samarbejde med ca. 30 kommuner og ca. 200 skoler i programperioden.

En væsentlig opgave i skoleindsatsen er tre kortlægninger af henholdsvis skolernes efterspørgsel efter kompetenceløft gennem de seneste år, afprøvede modeller for kompetenceløft og deres værdi og endelig en samlet kortlægning af, hvad vi ved her og nu om behovet for kompetenceløft. Kortlægningen baseres på Undersøgelse af kompetencebehov blandt naturfagslærere i grundskolen foretaget af Rambøll og KP. Den suppleres med opsamlinger fra Astras kompassamtaler med kommuner og får desuden viden fra startrapporten til Stærke Naturfaglige Læringsfællesskaber (SNL) med hensyn til behov for e-læring som en del af et kompetenceløft. Se Kortlægning af erfaringer med kompetenceudvikling med naturfag gennem e-læring.

NAFAs udviklingsgruppe for skoleindsatsen har udviklet en skabelon for en lokal behovsanalyse. Skabelonen er lavet som en surveyXact-undersøgelse og henvender sig til naturfagslærere og – vejledere i skolen samt skoleledelser og forvaltningsniveau.

For kontakt til skoleindsatsen, se Kontakt.