Gå til indhold
Søg

Styrk undervisningen i naturfag på din skole

Du kan som naturfagslærer og -vejleder, leder eller naturfagskoordinator bidrage til at udvikle modeller for at styrke uddannelsen af nuværende naturfagslærere at og dermed fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning.
Naturfagsakademiet NAFA er et nationalt samarbejde mellem alle landets professionshøjskoler, fire universiteter, det nationale naturfagscenter Astra. Vi vil gerne i samspil med op mod 200 grundskoler i et forpligtende samarbejde om at øge danske børn og unges naturfaglige dannelse. Det helt særlige ved NAFA er, at vi styrker den røde tråd mellem alle led fra skole til læreruddannelse og forskning.
NAFAs formål er at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen gennem styrket uddannelse af nuværende og kommende naturfagslærere.
Som deltager i NAFA er du med til at udvikle og afprøve modeller for kompetenceudvikling under forskellige temaer som f.eks. naturfaglige praksisser, kompetencer og dannelse, teknologiforståelse eller en anden naturfaglig overskrift. Samarbejdet mellem NAFA og en kommune/skoler er 2-årigt og kan fleksibelt tilrettelægges som kortere eller længerevarende forløb, workshop, projekter eller kurser.
Sammen med dig/jer skræddersyer vi et NAFA-forløb, der er af kortere eller længere varighed, afhængigt af jeres behov. Du kan downloade en NAFA flyer eller en NAFA folder.
Vil du høre mere, eller ønsker at du og din skole skal indgå i NAFA, så udfyld nedenstående interessetilkendegivelse og send den til os. Så kontakter vi dig.

Du er også velkommen til at ringe og høre mere hos programledelsen, den lokale kontaktperson i din region eller hos Astra.

  • NAFA programleder skoleindsatsen: Jens Juulsgaard Larsen, jjla@ucsyd.dk, 72 66 52 12
  • Professionshøjskolen Absalon: Jørgen Haagen Petersen, jhp@pha.dk, 72 48 16 32
  • Københavns Professionshøjskole: Lene Damgaard Jørgensen, leda@kp.dk, 51 38 06 16
  • UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole: Ole Andersen, olan@ucl.dk, 21 77 38 78
  • UCN: Brian Ravnborg, brr@ucn.dk, 72 69 08 55
  • UC SYD: Bettina Brandt, bbra@ucsyd.dk, 72 66 30 52
  • VIA University College: Søren Thisted, ssth@via.dk, 87 55 27 84
  • ASTRA: Majbrit Keinicke, mke@astra.dk, 20 51 64 03
  • ASTRA: Ole Kronvald, okr@astra.dk, 24 88 96 20