Gå til indhold
Søg

Følgeforskning i skolesporet

  • Projekt nr: 19-2 – Følgeforskning
  • Periode: 01/2022 – 06/2025
  • Projektleder: Christina Dahl Madsen, Steffen Elmose
  • Projektdeltagere: Chunfang Zhou, Jørgen Haagen Petersen, Henrik Levinsen, Stine Mariegaard

Nærværende følgeforskningsprojekt er dedikeret til forskning i NAFA’s udvikling, gennemførsel og kvalificering af netop nye modeller for kompetenceudvikling (herefter EVU-designs, hvilket er betegnelsen, der anvendes af skoleudviklingsgruppen samt de involverede kommuner). NAFA’s skoleindsats udgør derfor genstandsfeltet for dette projekt, hvilket i praksis betyder at forskerteamet følger, beskriver og analyserer den kommende konstruktion og afprøvning af kompetenceudviklingsforløb for naturfagslærere. Herunder dokumenteres og perspektiveres udbyttet ud fra et forskningsperspektiv.
Betegnelsen følgeforskning henviser til NAFA´s forskningsstrategi fra 2021, hvor forskningsindsatsen vedrørende NAFA´s skoleindsats hører under kategorien følgeforskning.
Forskningsteamet omkring skoleindsatsen er tillige forpligtet på at bedrive deltagelsesorienteret forskning som forskningsstrategien tillige betegner som kollaborativ. En kollaborativ forskningstilgang vil forskningsteamet forstå som en bestræbelse på at inddrage alle relevante deltagere i forskningsprocesserne, herunder i overvejelser vedrørende formål for forskningsaktiviteterne, metodeudvikling, diskussion og validering af resultater samt konklusioner.
Inddragelse af alle relevante deltagere har til hensigt at fremme kvaliteten af fælles læreprocesser med henblik på forandring af praksis (Phillips, 2008). Relevante deltagere er i denne sammenhæng dels udviklingsgruppen dels lærere, ledere og kommunale medarbejdere, der deltager i udvikling og afprøvning af modeller (Se afsnittet; Kvalitetssikring og Dataindsamling).
Følgeforskningsteamet skal dermed bidrage til systematisk udvikling af forskningsbaserede og bæredygtige EVU-designs for kompetenceløft af naturfagslærere, der kan skaleres i form af et nationalt koordineret udbud (nafa.nu, 2022).

  • Med begrebet forskningsbaseret forstår projektet, at NAFA’s EVU-designs er baseret på systematisk indsamlet viden om naturfagslæreres professionelle udvikling med formålet at anvende og integrere denne viden i nye sammenhænge (Frascati Manual, 2002).
  • Med begrebet bæredygtig forstår projektet både bæredygtighed som forankring af en ændret og kvalificeret lærerpraksis på skolen samt bæredygtighed anskuet i et ledelsesfagligt perspektiv med fokus på EVU-designets fagligt, sociale samt økonomiske meningsfuld, når det implementeres på skolen (Lysgaard og Laugesen, 2022).
  • Med begrebet skalérbarhed forstår projektet, at en model kan tilpasses varierende lokale kontekster i forhold til faglige behov og eksisterende kapacitet og ressourcer til gennemførsel af et kompetenceløft på de lokale skoler (Røvik 2011).