Gå til indhold
Søg

Forskningsprojekter

I CESE igangsætter vi forskningsprojekter, der skal støtte videns- og kapacitetsopbygning blandt NAFA-programmets partnerinstitutioner. Vi arbejder ud fra vores forskningsstrategi, som revideres løbende.

På baggrund af den nuværende forskningsstrategi har vi igangsat en række forskningsprojekter.

Vi er desuden i gang med at udvikle en ph.d.-uddannelse, hvorunder vi igangsætter ph.d.-stipendie-kald i løbet af efteråret 2023 og foråret 2024.

Forud for igangsættelse af forskningsprojekter i CESE, der ikke mindst og emnemæssigt understøtter NAFAs temastyring, udarbejdes kortere sondrende projekter, der afdækker de pågældende temaområder – de såkaldte State of the Art-projekter.

Desuden har vi igangsat nogle mindre synergiprojekter, der skal være med til at kapacitetsopbygge og skabe synergi mellem de tre NAFA-indsatsområder: i skolen, på læreruddannelsen og forskning.

Den viden, der produceres i forsk­ningsprojekterne, bringes i spil i læreruddannelsen og i udvikling af modeller for kompetenceudvikling i grundskolen. Resultaterne formidles på NAFA Viden, der også rummer viden fra de øvrige indsatsområder.

Arbejdet i CESE foregår i tæt samspil mellem partnerinstitutioner i vores udviklingsgruppe og følges af en nordisk ekspertgruppe, der også bidrager med bedømmelse af forskningsprojekter.

For kontakt til CESE, se Kontakt.