Gå til indhold
Søg

Forskningsprojekter

På baggrund af strategien iværksætter CESE-ledelsen et endnu ikke defineret antal strategiske forskningsprojekter i 2022. Dertil kommer de to første state-of-the-art projekter, som knytter sig læreruddannelsessporet og skolesporet i NAFA.

De to state-of-the-art-projekter skal afdække nyeste forskning i relation til ”professionelle læringsfællesskaber” og ”den dobbelte didaktiske dimension med fokus på dannelse og kompetencer”. Det er hensigten, at disse litteraturstudier kan inspirere arbejdet i de professionelle læringsfællesskaber på professionshøjskolerne og senere det videre arbejde i skoleindsatsen.  NAFA vil derudover arbejde med flere typer af forskningsprojekter, som formu­leres med udgangspunkt i CESEs forskningsstrategi.

  • Følgeforskningsprojekter, som belyser arbejdet i de professionelle læringsfællesskaber og afprøvning af modeller i grundskolen. Der igangsættes toårige følgeforsk­ningsprojekter hvert år. Resulta­terne anvendes blandt andet i evalueringsøjemed i NAFA.
  • Strategiske forskningsprojekter på tværs af NAFAs problemfelter og naturfagsdidaktiske temaer
  • Ph.d.-forløb knyttet til begge typer forskningsprojekter.

Den viden, der produceres i forsk­ningsprojekterne, bringes i spil på læreruddannelsen og i udvikling af modeller for kompetenceudvikling i grundskolen.
Resultaterne formidles på NAFA Viden, der også rummer viden fra de øvrige indsatsområder.

Fra programstart i sommeren 2021 er der udarbejdet et Delphi-studie i samarbejde med Danish Science Education Research Association (DASERA). Studiet afdækker aktuelle videnbehov på læreruddannelsen og i grundskolen. Delphi-studiet har informeret NAFA-ledelsen om hvilke naturfagsdidaktiske temaer, der bør vælges som fælles temaer på tværs af de tre hovedindsatser i NAFA.

Arbejdet i CESE følges af en Nordisk ekspertgruppe, der også bidrager med bedømmelse af forskningsprojekter, se Følge- og udviklingsgrupper.

For kontakt til CESE, se Kontakt.