Gå til indhold
Søg

LAVIN: Længdestudie af videnøkologi i NAFA

  • Projekt nr: 18-6 – Strategisk projekt
  • Periode: 01/2023 – 12/2026
  • Projektleder: Connie Svabo, Thomas Albrechtsen
  • Projektdeltagere: Tina Maria Brinks [ph.d.-studerende], Karina Kiær [Forskningsmedarbejder]

Naturfagsakademiet er et ambitiøst program. Ved at indgå forskningsmæssigt i de professionelle læringsfællesskabers dynamik, situation og samspil vil dette projekt dokumentere videnøkologien i NAFA.
Projektet vil udvikle en forskningsbaseret begrebsliggørelse og dokumentation af den fælles vidensproduktion, organisatoriske læring og kapacitetsdannelse, der foregår i Naturfagsakademiet – med særligt fokus på læreruddannelse og med henblik på fremadrettet at styrke naturfagsdidaktikken i den danske grundskole.
Succeskriterier for projektet er: 1) udvikling af en relevant, forskningsbaseret forståelse af NAFA som videnøkologi, herunder 2) identifikation og brug af en kombination af forskningsmetoder, som er konsistent med grundlaget for NAFA og som har som mål at kunne dokumentere en udvikling over tid.