Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – Februar 2022

nafa møde
Programleder Jens Juulsgaard Larsen på koordinationsgruppemøde i  feb. 2022

Koordinationsgruppemøde
De tre udviklingsspor er godt i gang med aktiviteterne og på netværksmøde den 22.marts skydes Tema 1 i gang. Før dette er det vigtigt, at de tre udviklingsspor får etableret det samarbejde der skal løfte NAFA til et højere niveau og sikre det nødvendige vidensflow imellem de tre spor.
Dette arbejde var i fokus da de tre udviklingsgrupper for henholdsvis skoleudvikling, forskning og læreruddannelsen mødtes til koordinationsgruppemøde i Odense. De 30 fremmødte deltagere drøftede med udgangspunkt cases og processpørgsmål hvordan kredsløbet af viden kunne etableres og forankres. Spørgsmålene var mange. Fx: Hvad er vigtigt for et godt samarbejde mellem læreruddannelsen og forskningen? Hvilke data skal vi have for at dokumentere dette? Hvordan skal data genereres? Hvilken viden vil udviklingsgrupperne gerne have tilbage?
Som forberedelse til mødet så udviklingsgrupperne en video, hvor NAFA-ledelsen gav deres bud på, hvordan NAFA samlet set skal bidrage til at styrke uddannelsen af naturfagslærere i Danmark. Her er link til videoen, som tager 30 min.
De interne evaluatorer Dorte Ruge og Christina Lind Donstrup fra UCL deltog også på dagen og bidrog dels med en status på arbejdet med evalueringsstrategien, dels for at skabe gode relationer til udviklingsgrupperne som de skal løbende følge og give formativ feedback.

Arbejdet med evalueringsstrategien
Arbejdet nærmer sig sin afslutning og primo marts er der møde i evalueringsstyregruppen. Når strategien er klar, skal den godkendes af styregruppen for NAFA. Der forestår desuden yderligere en opgave med at forberede udbud af den eksterne evaluering der skal bidrage med såvel midtvejsevaluering som slutevaluering. I styregruppe deltager foruden programledelsen og de interne evaluatorer også Niels Matti Søndergaard og Thomas Alslev Christensen fra henholdsvis VILLUMFONDEN og Novo Nordisk Fonden.

Professionelle læringsfælleskaber
En væsentlig brik i arbejdet med kompetenceudvikling af læreruddannelsen i NAFA er arbejdet med de professionelle læringsfælleskaber (PLF). Udviklingsgruppen fra læreruddannelsen har netop færdiggjort de to manualer der skal danne grundlaget for arbejdet i såvel de lokale PLF’er som de nationale PLF’er. Arbejdet på professionshøjskolerne med at etablere PLF’erne er så småt gået i gang og den første opgave de tager fat på, er at lave en samarbejdsaftale. Når NAFA-netværket den 22. marts har haft dagsmøde går PLF’erne i gang med at tilrettelægge udviklingen af Tema 1 – den dobbeltdidaktiske dimension. Guiden til arbejdet med PLF findes i en lang version som intern arbejdsdokument og en kort version til det daglige arbejde. Begge udgaver har været til høring i PLF-rådgivningsgruppen og hos ledelsen af læreruddannelsen. Den korte pixi-udgave er tilgængelig på https://nafa.nu/indsats-paa-laereruddannelsen/

Webinar om skoleindsatsen
Vær med til at styrke den røde tråd mellem skole og forskning ved at afprøve og medudvikle modeller for kompetenceudvikling af naturfagslærere. Sådan omtales et webinar der løber af stablen den 23. marts 2022. Tilmelding via https://nafa.nu/
Samme sted kan skoler og kommunale forvaltninger udfylde en interessetilkendegivelsen og høre mere om NAFA og mulighederne for samarbejde. Blanket på https://nafa.nu/interessetilkendegivelse/

Naturfagsdidaktisk Sammenskudsgilde – F2022
I foråret 2022 afvikler NAFA/CESE og LSUL en online møderække for danske naturfagsdidaktikere af alle slags. Formålet er erfaringsudveksling og faglig inspiration. Forårets tema er Netværk omkring Naturfagsdidaktik – undersøgelse, analyse, etablering,  ledelse – dvs. uddannelsesnetværk i naturfagsdidaktisk forstand. Udover jeres eget bidrag til erfaringsudveksling er der inspiration at hente fra internationale uddannelsesfolk med erfaringer fra uddannelse og forskning.
Internationale bidragydere:
Alan Daly, University of California, San Diego, Om ledelse af STEM-netværk – konklusioner fra et Amerikansk studie af STEM-ledelse
Christina Ottander, Umeå Universitet, erfaringer og resultater fra det nationale naturfagsinitiativ i Sverige: ”ULF-Avtal”, Om at inddrage lærere i naturfagsdidaktiske forskning
Yi-Wha Liou, National Taipei University of Education, Om at undersøge STEM-netværk gennem Netværksanalyse
Tid og sted: 16 marts, 20 april, 18 maj (12.00-15.00) online
Tilmelding:  Ingen
Kontakt: Skriv til Gitte Miller Balslev på gmba@kp.dk for mere information om mødernes opbygning og relevans for dig