Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – februar 2024

Besøg på Naturvidenskabernes Hus
Foto fra NAFAs besøg i Naturvidenskabernes Hus. Fra venstre mod højre: Martin Krabbe Sillasen, NAFA, Jens Juulsgaard, NAFA, Maiken Lykke Lolck, Naturvidenskabernes Hus og Ivar Ørnby, NAFA. Du kan læse mere fra besøget længere nede i nyhedsbrevet.

Kom til NiSE webinar 6. marts

I rækken af NiSE-webinarer kan du denne gang høre om æstetik, påvirkning og betydningsdannelse inden for naturfagsdidaktik, når professor emeritus Per-Olof Wickman og professor Connie Svabo holder oplæg den 6. marts kl. 13 til 15.
1. del er et oplæg ved professor emeritus Per-Olof Wickman, Institut for matematik- og naturfagsdidaktik, Stockholms Universitet:
Aesthetics, interest and meaning-making in science education.
2. del er et oplæg ved Professor Connie Svabo, leder af Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling, SDU: Visual Methods: taking a look at experiences of STEM education.
Læs mere om webinaret og find deltager-link her.

Mød NAFA på Lærfest og Big Bang

NAFA deltager selvfølgelig både på Lærfest’24 i Bella Centeret den 13. og 14. marts og på Big Bang – Danmarks største naturfagskonference i Odense Congress Center den 20. og 21. marts.
På Lærfest-standen er der mulighed for en snak om NAFA generelt, men naturligvis særligt om de muligheder, NAFA tilbyder lærere, skoler og forvaltninger for at tilrettelægge kompetenceløft. NAFA har standnr. 352S. Læs mere om Lærfest’24 her.
På Big Bang deltager NAFA igen i år med både en stand og med oplæg i de faglige spor. Her kan du høre både forskere og undervisere på læreruddannelsen tale om deres NAFA-aktiviteter. Det er også muligt at høre og møde efter- videreuddannelseskonsulenter og få en snak om et kompetenceløft. Du finder NAFA på stand 1824. Læs mere om årets Big Bang-konference her.

CESE udgiver to nye vidensrapporter

I løbet af februar har CESE udgivet hele to nye vidensrapporter.
Den første handler om vidensbaseret praksis i STEM-fagene og har titlen: Vidensbaseret praksis i STEM-fagene – et forskningsbaseret udviklingsprojekt.
Den anden gør status på, hvordan de professionelle læringsfællesskaber, PLF’erne, i NAFAs første år har arbejdet med og udviklet læreruddannelsen i naturfag og har titlen: PLF-samarbejde om udvikling i læreruddannelsens naturfagsundervisning – resultater fra NAFAs første år.
Du finder begge rapporter her på CESE viden-siden på nafa.nu.

NAFA/CESE opslår ph.d. stipendium

Kender du en kandidat med lyst til at skrive sin ph.d. som en del af NAFA og NAFAs forskningsben CESE?
Med ansøgningsfrist den 31. marts søger vi en studerende til et ph.d.-projekt, hvis mål er at bidrage til vidensgrundlaget om naturfagsundervisningspraksis i spændet fra første til niende klasse, herunder overgangen fra den integrerede naturfagsundervisning i natur/teknologi til særskilte naturfag (fysik/kemi, biologi og geografi) i grundskolen, ligesom projektet interesserer sig for de mindre formelle overgange, der løbende sker mellem de enkelte læreres undervisning.
Du finder opslaget her.

NAFA besøgte Naturvidenskabernes Hus

NAFAs programledelse besøgte i februar Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro.
Huset summede af liv, da 50 skolebørn fra 7.-klasse fra Hald Ege Skole var i gang med forløbet “Sundhed og trivsel” og skulle bygge robotter.
Efter en rundvisning i huset, hvor vi så eleverne og havde mulighed for tale med underviserne, gik vi til møde med direktør Maiken Lykke Lolck. På mødet drøftede vi forskellige muligheder for samarbejde om efter- videreuddannelse og ph.d.-stipendier.
Du kan selv besøge Naturvidenskabernes Hus online her.

Gitte Miller Balslev forlader NAFA

Leder af CESE, Gitte Miller Balslev, har valgt at fratræde sin stilling med udgangen af februar.
Hun siger, at det har været en svær beslutning at træffe, men nødvendig for at få en mere bæredygtig balance i arbejdslivet. Hun har været glad for samarbejdet, engagementet og for den gejst, hun har oplevet i programetableringen og siger, at hun håber alt det bedste for CESE og NAFA i den kommende forankringsfase. Gitte er fortsat ansat som lektor i STEM-uddannelsesinnovation på FNUG (SDU) og forbliver i det naturfagsdidaktiske miljø.
Programledelsen takker Gitte Miller Balslev for hendes energi og evne til at iværksætte kollaborative forandringsprocesser. CESE har med Gittes hjælp gennemgået en tilblivelse og forvandling i både form, karakter og struktur, der nu peger frem mod en konsolidering.