Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – januar 2023

Vintergætter

Rammebeskrivelser for temastyringen i NAFA

Temastyringen i NAFA er en hjørnesten for sammenhængskraften mellem de tre indsatser: Læreruddannelsesindsatsen, Skoleindsatsen og CESE-forskning. For hvert skoleår iværksættes udviklings- og forskningsaktiviteter under en overordnet temaramme, som er retningsgivende for alle aktiviteter.

Rammerne for temaerne beskrives i en samskabelsesproces, som involverer didaktiske eksperter og NAFA’s udviklingsgrupper. Konsensus omkring rammebeskrivelserne er vital for ejerskab og engagement i NAFA’s kollaborative vidensudvikling og -deling.

Tema 1-forløbet i skoleåret 22/23 har titlen: ’Den dobbelte didaktiske dimension i læreruddannelsen med fokus på dannelse og kompetence’. Rammebeskrivelsen for Tema 1 vil være tilgængelig på nafa.nu i starten af februar.

Tema 2-forløbet i skoleåret 23/24 har titlen: ’Den dobbelte didaktiske dimension med fokus på evaluering’. Rammebeskrivelsen vil være tilgængelig på nafa.nu i marts.

Foreløbigt program for NAFA Netværk-afslutningsworkshop

NAFA-netværket markere i marts afslutningen af læreruddannelsens arbejde med det første tema jf. teksten ovenfor med en workshop. Workshoppen afholdes i Vejle med UCL som værtsinstitution, og netværket skal denne gang være sammen to sammenhængende dage med overnatning.

Med forbehold for enkelte småjusteringer byder programmet bl.a. på:

 • NAFA som videnøkologi
  Inspirationsoplæg ved fra LAVIN forskningsprojektgruppe med særlig fokus på NAFA som videnøkologi
 • Findings fra PLF følgeforskningen i første temaperiode
  Vidensoplæg vedr. PLF følgeforskningsgruppe
 • Dannelse og kompetence i læreruddannelsens dobbeltdidaktiske perspektiv
  Vidensoplæg med afsæt i afsluttet CESE forskningsprojekt og vidensrapport
 • Naturvidenskabelige praksisser – erfaringer fra Norge
  Oplæg ved Skoleindsatsen
 • PLF læringscirkler
  Sparringssession med afsæt i PLF-rapporter
 • PLF postersession
  Videndelingssession med afsæt i PLF-posters
 • Workshopper fra praksis
  Workshops ved skoleindsatsen
 • Nationale PLF-gruppesessioner
  Monofaglige workshops med særlig fokus på at sætte erfaringer fra første temaperiode i spil i relation til de fire naturfag

Invitation og program samt diverse praktiske informationer om arrangementet bliver udsendt til alle i begyndelsen af februar.

Nye podcasts

I januar har NAFA sendt to nye podcasts på gaden i serien NAFA Dialog. Begge handler om nye bøger, hhv. om det, at være ny i lærerjobbet og om naturfaglig dannelse.

I afsnit 7 taler programchef Ivar Ørnby med docent Pia Böwadt fra Københavns Professionshøjskole om hendes bog ‘Ny lærer i jobbet’. I bogen peger hun på de udfordringer, man møder i overgangen fra uddannelse til job. Bogen er henvendt til lærerstuderende, nye lærere, ledere på skolerne og andre interesserede. NAFA skal som en af sine opgaver forestå et forløb for nyuddannede lærere og spørger derfor til gode råd.

I afsnit 8 taler Martin Sillasen, VIA University College og forskningsleder i NAFA, med Lars Brian Krogh, Ph.d., Lektor i naturfagsdidaktik, VIA University College. Han har for nylig fået udgivet en lille bog på Aarhus Universitetsforlag med titlen ‘Naturfaglig dannelse’ i deres bogserie ‘Pædagogisk Rækkevidde’, som efter aftale med Danmarks Lærerforening er gratis (digitalt) tilgængelig for både lærere og lærerstuderende. Lars Brian Krog og Martin Sillasen har en dialog om disse overordnede spørgsmål: Hvad er naturfaglig dannelse? Hvordan skal lærerstuderende arbejde med naturfaglig dannelse på studiet? Hvilke anbefalinger har Lars Brian Krog til politikere, læreruddannelsen og lærere om undervisning med naturfaglig dannelse?

Find de to afsnit, hvor du normalt lytter til podcasts, eller hent dem her.

NAFA/LSUL online seminarer i foråret 23

NAFA/LSUL online-seminarer blev igangsat i 2022 og har været velbesøgte.

Det betyder, at samarbejdet om seminarerne mellem NAFA/CESE og SDU’s Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling (FNUG) fortsætter.

Her i foråret 23 er følgende temaer på dagsordenen:  

 • Teknologisk dannelse og kapacitetsopbygning
 • Uddannelse for Bæredygtig Udvikling som et fælles naturfagsdidaktisk anliggende 
 • Åben skole, der styrker STEM-fag, og netværk, der styrker skolekultur 

Læs mere om seminarerne på nettet enten på nafa.nu og hos SDU. Vi glæder os til at se alle naturfagsdidaktiske interesserede.

Invitation til at søge første NAFA Ph.d.-stipendie

Institut for Matematik og Dataologi ved SDU samarbejder med UC Syd og NAFA om at udbyde det første Ph.d.-stipendie i tilknytning til LAVIN-projektet.

LAVIN er et akronym for ‘Længdestudie af Videnøkologien i NAFA’. Ph.d.-stipendiet har titlen: ‘Social Netværksanalyse af Naturfagsakademiet som en Videnøkologi‘. Se stillingsopslaget her.

Nyt medlem i udviklingsgruppen for skoleindsatsen

Cille Iversen, der er uddannelseskonsulent fra København Professionshøjskole, erstatter Margit Holm Basse i udviklingsgruppen for skoleudvikling. Cille Iversen er en erfaren projektleder bl.a. med erfaring fra Stærke Naturfaglige Læringsfælleskaber (SNL). Hun er uddannet lærer og har en cand.pæd. i pædagogik.