Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – juni 2023

NAFA, lærergerningen og AI

Har du haft brug for fotos af grundskoleelever i en undervisningssituation, så kender du til, hvor hårdt det er at trænge igennem GDPR-junglen.
Derfor har NAFA fået kunstig intelligens, den grafiske model DALL·E, til at levere topbilledet i denne måneds nyhedsbrev.
For ja, tegne gør AI også, og som de fleste i undervisningssektoren ved, så kan AI bruges til meget. Udover risikoen for snyd med opgaver og eksamener, er den gode nyhed for undervisningen, at AI næppe erstatter lærergerningen inden for en overskuelig fremtid.
AI-teknologier har måske potentialet til at revolutionere undervisningsmetoderne og give eleverne en mere interaktiv og tilpasset læringsoplevelse. AI kan også fungere som en personlig læringsassistent, der tilbyder skræddersyet feedback og vejledning til eleverne.
Det store spørgsmål for undervisningssektoren er dog, hvordan det skal inddrages kritisk og konstruktivt i uddannelsessystemet. NAFA vil nøje følge udviklingen af AI og dens mulige roller i naturfagsundervisningen.

Halvårsevaluering af CESE-forskningsprojekter

CESE, Center of excellence in science education, har igangsat to følgeforskningsprojekter og fire forskningsprojekter – de er alle i sporet på hver deres stadie og er i gang med at arbejde med deres forskningsmål:
Følgeforskning i Læreruddannelsesindsatsen og følgeforskning i Skoleindsatsen – to forskningsprojekter, der følger arbejdet med NAFA-temaer i de to indsatsområder.
Motivationsprojektet – et forskningsprojekt, der med kvalitative og kvantitative metoder udvikler værktøjer til måling af motivation i små og mellemstore populationer.
Kortlægningsprojektet – der kortlægger undervisningspraksis i naturfagene i den danske grundskole.
LAVIN-projektet – der undersøger NAFA som videnøkologi.
SENK-projektet – der i relation til NAFA Tema 2 undersøger sammenhængende evaluering af naturfaglige kompetencer i et dobbeltdidaktisk perspektiv.

Rapport fra PLF Tema 1 er nu online

Efter lidt forsinkelse er rapporten fra PLF Tema 1 nu kommet online på nafa.nu.
Den centrale del af rapporten udgøres af de 16 delrapporter som PLF’erne, de professionelle læringsfællesskaber, har udarbejdet i forbindelse med Tema 1; Den dobbelte didaktiske dimension i læreruddannelsen med fokus på dannelse og kompetence.
Udover de 16 delrapporter finder du en introduktion til Tema 1. Hele herligheden ligger her.

Nyt inspirationsmateriale om studerendes praksistilknytning

Et af NAFAs mål med indsatsen i læreruddannelsen er at arbejde for en styrket kobling til naturfagsundervisningen i skolen.
De professionelle læringsfællesskaber, PLF’erne, i læreruddannelsen skal derfor, som en del af deres opgave, arbejde med, hvordan de studerendes praksistilknytning kan styrkes.
For at understøtte dette formål har læreruddannelsesindsatsens udviklingsgruppe for nylig færdiggjort et inspirationsmateriale om praksissamarbejde.
Baggrunden for inspirationsmaterialet er, at udviklingsgruppen i løbet af efteråret 2022 samt begyndelsen af 2023 har udført en kortlægning af de nuværende erfaringer med – og vilkår for – praksistilknytning i læreruddannelsen.
Inspirationsmaterialet består derfor først og fremmest af 16 forskellige praksisbeskrivelser med konkrete eksempler på forskellige former for praksistilknytning af studerende, indsamlet blandt den samlede gruppe af læreruddannere i NAFA.
Praksisbeskrivelserne kan forhåbentlig være til inspiration for PLF’ernes videre arbejde med dette i NAFA, men skal på ingen måde ses som udtømmende i forhold til de muligheder og mål, der kan være i et praksissamarbejde.
Med PLF-arbejdet i NAFAs første temaforløb er der skabt et godt fundament at bygge videre på i den kommende periode, og det er vigtigt for udviklingsgruppen at understrege, at inspirationsmaterialet ikke skal læses som en spændetrøje for, hvordan praksistilknytning skal og kan se ud. Tværtimod bifalder NAFA, at der arbejdes videre med afprøvning af forskellige former for praksistilknytning af studerende, så vi kan udvide vores erfaringshorisont og viden om, hvad der virker på dette område.

Status på skoleindsatsen

Her ved indgangen til skoleår 2 for Skoleindsatsen er der kommet godt gang i aftalerne med skoler. Aftalerne går på deltagelse i et kompetenceløft med afprøvning af modeller for gode og vellykkede kompetenceforløb.
De endelige aftaler er ved at blive klaret i disse uger, så vi i august/september kan byde over 40 nye skoler velkommen i samarbejdet.
Sammen med de 32 skoler, der er med allerede i nuværende skoleår, ligger vi efter andet år foran de forventede måltal på antallet af skoler og kommuner, NAFAs skoleindsats samarbejder med.
Følgeforskning og intern evaluering går nu i gang med kvalitativt at undersøge de forskellige designs, der er udviklet. Vi ser allerede nu konturerne af fire-fem forskellige mønstre i de forløb, der er aftalt.
Alt i alt en fin indsats og en fin interesse fra skoler og kommuner om at være med i NAFA.

NAFA ønsker ALLE en forrygende sommer, vi ses i august 🌞