Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – november 2023

Seminar den 1. november 2023 om skolens største naturfag, natur/teknologi.
Den 1. november var NAFA medarrangør af en konference om skolens største naturfag, natur/teknologi.

Husk webinar om Literacy i naturfag 6. dec. 13.00-15.30

Hvis ikke du allerede har sat kryds i kalenderen den 6. december fra 13-15.30, så sæt det nu.
På dette NiSE-webinar holder Professor Kristina Danielsson, Stockholms Universitet og Seniorforsker Jesper Bremholm, National Videncenter for Læsning nemlig oplæg om ”Literacy i naturfagene”.
Detaljeret information om NiSE-webinarer finder du her.
NiSE er et akronym for ”Network in STEM-Education”: Et mødested for aktører med interesse for undervisning, forskning og udvikling i STEM-undervisning.

CESE udbyder fire ph.d.-stipendier

Den 1. december bliver fire nye ph.d.-opslag fra NAFA og CESE offentliggjort. Offentliggørelsen foregår koordineret via både indskrivende universiteter og på NAFA’s hjemmeside.
Ph.d.-opslagenes problemfelter er:

  • Evaluering af kompetencer i naturfag
  • Teknologisk dannelse i naturfagsundervisningen
  • Elevoplevelser i naturfagsundervisning
  • Naturfagsundervisning og overgange i skolen

De fire ph.d.-projekter knyttes til CESE forskningsprojekter. De forventes at kunne sættes i gang ultimo marts 2024.
Efter offentliggørelsen kan du læse opslag samt de generelle betingelser for CESE ph.d.-projekter her.
Det første CESE ph.d.-projekt har været i gang siden foråret 2023. Det er forankret på FNUG/SDU og omhandler Social Netværksanalyse af læringsprocesser i NAFA’s Professionelle Læringsfælleskaber.

NFSUN 2024: Frist for præsentationer, posters, workshops

Arbejder du med naturfagsdidaktik, og er Island noget for dig? For så afholdes NFSUN-Symposium 2024 i Reykjavik fra 5. til 7. juni.
Når vi peger på det nu, så er det fordi, at frist for bud på præsentationer, posters, workshops m.m. er 10. december!
NFSUN er akronym for Nordisk Forskersymposium for undervisning i naturfag.
Normalt deltager omkring 150 læreruddannere og forskere indenfor naturfagsdidaktik fra de nordiske lande.
Læs mere om muligheder og deadlines her.

NAFA i Altinget: Folkeskolens største naturfag mangler desperat faguddannede lærere

Den 1. november havde NAFA’s programchef, Ivar Ørnby, et længere indlæg i Altinget om faget natur/teknologi. Du kan læse indlægget her.
I indlægget påpeger Ivar Ørnby, at natur/teknologi er plaget af mangel på uddannede lærere – faget har med ca. 70 pct en af de allerlaveste fagdækninger. Og at netop det fag – måske mere end noget andet fag i folkeskolen – har brug for, at kravet om 95 pct faguddannede lærere fastholdes. Et krav som regeringen med sit nye udspil om folkeskolen fra oktober foreslår fjernet.
Når behovet for faguddannede lærere er særligt stort i natur/teknologi, skyldes det, at noget af didaktikken i faget er væsensforskellig fra de øvrige fag. Sat på spidsen er en lærer uddannet i dansk altså dårligere klædt på til at varetage en time i natur/teknologi, end en lærer uddannet i natur/teknologi er klædt på til at varetage en time i dansk.
Ivar Ørnby forudser desuden, at de nye og opgraderede natur/teknologi-lokaler, som der ER afsat penge til i udspillet, ikke får forløst deres fulde potentiale, hvis ikke læreren, der står i lokalet, er faguddannet.
Du kan som nævnt læse indlægget her.

Webinar om formativ evaluering med STUKs læringskonsulenter

NAFA har afholdt et webinar om formativ evaluering i samarbejde med Styrelsen for Udvikling og Kvalitet (STUK).
Webinaret understøttede NAFAs arbejde med temaet evaluering i et dobbelt didaktisk perspektiv, bl.a. i læreruddannelsens PLF’er (Professionelle læringsfællesskaber), der sammen med studerende på forskellige vis afprøver og øver sig i at integrere arbejdet med evaluering i den daglige undervisningsaktivitet i skolen.
STUK præsenterede bl.a. erfaringer fra arbejdet med implementering af ‘Test- og evalueringsbanken’. https://emu.dk/test-og-evalueringsbank

 

Succesfuld N/T konference viste vejen

Novo Nordisk Fonden, VILLUMFONDEN og NAFA afholdt den 1. november en konference om Natur/Teknologi-faget (N/T) med fokus på de udfordringer, faget har såvel i grundskolen som på læreruddannelsen. Der var oplæg og debat med forskere, ledere, undervisere og forvaltninger.Selvom udfordringerne er mange, blev er også peget på muligheder, og der blev også præsenteret en række forløb med N/T til inspiration. Afslutningsvis blev der præsenteret en ide om at arrangere  en øst- og en vest-konference særligt for N/T lærere med henblik på at udveksle erfaringer og styrke fagets identitet.
Tak til alle der deltog og gjorde dagens særdeles inspirerende for os i NAFA – og forhåbentlig for alle de øvrige deltagere.