Gå til indhold
Søg

CESE-ph.d.-uddannelse

CESE uddanner naturfagsdidaktiske forskere. Nedenfor finder du opslagstekster, når der er aktuelle opslag, samt relevante materialer.

Aktuelle opslag

Ph.d.-studerende til naturfagsundervisning og overgange (Genopslag)
Ansøgningsfrist: 31-03-2024
Center of Excellence in Science Education (CESE) ved Naturfagsakademiet (NAFA) opslår i samarbejde med NAFA’s partnerinstitutioner ph.d.-stipendier til forskning af relevans for praksis i den danske folkeskole og/eller læreruddannelse.
CESE ph.d.-stipendiater bliver en del af NAFA, og bliver knyttet til et CESE-forskningsprojekt. CESE ph.d.-stipendiet med fokus på naturfagsundervisning og overgange knyttets til CESE forskningsprojektet NAFA Kortlægningsprojekt.
NAFA’s kortlægningsprojekt har til formål at beskrive undervisningspraksis inden for naturfagsundervisning i den danske grundskole og trækker på elementer som strukturerede observationer, surveydata og data fra det internationale Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). Ph.d.-projektets mål er at bidrage til vidensgrundlaget om naturfagsundervisningspraksis i spændet fra første til niende klasse, herunder overgangen fra den integrerede naturfagsundervisning i natur/teknologi til særskilte naturfag (fysik/kemi, biologi og geografi) i grundskolen, ligesom projektet interesserer sig for de mindre formelle overgange, der løbende sker mellem de enkelte læreres undervisning. Yderligere undersøger NAFA’s kortlægningsprojekt forholdet mellem undervisningspraksis, lærernes pedagogical content knowledge (PCK) og uddannelsesbaggrund, ligesom elevernes deltagelse og engagement i naturfagstimerne er af interesse for projektet.

Du finder hele opslaget samt muligheden for at indsende din ansøgning her.

Relevante materialer