Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – oktober 2022

NAFA/LSUL online netværksmøder

… i november om evaluering og excellence i professionel udvikling
I rækken af online-seminarer i NAFA/LSUL-regi afholdes i november to online seminarer.
Sæt første kryds i kalenderen den 9. november klokken 13.00-15.30. Her diskuterer vi forholdet mellem formativ og summativ evaluering. Vi tager blandt andet fat i en case omkring matematik-didaktik og anvendelsesorienteret undervisning for at diskutere interaktionen mellem formative og summative evalueringsformer og lægger op til kollaborativ evaluering som en pragmatisk tilgang til undervisningsevaluering. Det sker i selskab med Jens Dolin (VIA) samt Astrid Søndergård og Camilla Kølsen Petersen (Århus Universitet).
Sæt andet kryds i kalenderen den 30. november klokken 13.00-15.30. Her diskuterer vi excellence i professionel udvikling. Det sker i selskab med Jan Sølberg (KU), som vil fortælle om oplagte udfordringer ved professionel udvikling i skolen. Den anden oplægsholder, Mark Boylan (Sheffield Universitet), vil tale om kompleksitet i professionel udvikling.
Hvis du vil stå på mailinglisten til webinarerne, så send en mail til Katrine Bennedsen på katrineb@imada.sdu.dk

Ny vidensrapport på NAFA-viden

En ny vidensrapport med titlen ”Dannelse og kompetence i læreruddannelsens dobbeltdidaktiske perspektiv – med særligt henblik på uddannelse af naturfagslærere i grundskolen” er nu tilgængelig på CESE Viden.
Vidensrapporten er en state-of-the-art afdækning udarbejdet af Peer Daugbjerg (VIA), Jens Jakob Ellebæk (UC Syd) og Jens Dolin (KU).

Følgegruppe for Skoleindsatsen

NAFA har besluttet, at der skal oprettes en ekstern følgegruppe med tilknytning til skoleindsatsen. Formålet er, at følgegruppen skal vejlede og give sparring til Udviklingsgruppen for Skoleindsatsen i forhold til udvikling og implementering af skoleindsatsen i NAFA.
Der er udarbejdet et kommissorium for opgaver og sammensætning. Heraf fremgår, at opgaverne f.eks. kan omfatte at vejlede udviklingsgruppen i forhold til aktiviteter og indsatser og sparre i forhold til rekrutterings- og formidlingsaktiviteter.
Følgegruppen sammensættes sådan, at de væsentligste interessenter til skoleindsatsen er repræsenteret, samt således, at der er geografisk spredning blandt gruppens deltagere.
Selve udpegningen er sat i gang, og det forventes, at Følgegruppen for Skoleindsatsen kan have første møde i januar 2023.

Årsrapport fra Intern evaluator

I november modtager NAFA den første Årlige Opsamling fra Intern Evaluering. Opsamlingen vedrører de tre indsatser: Læreruddanner Indsats, Skole Indsats og CESE forskningsindsats, samt det tværgående samspil i NAFA-programmet. Aktiviteterne i de tre indsatser sammenholdes med GANTT skema, forandringsteori, statusdokumenter og data fra Intern Evaluering. Rapporten giver vigtig viden om progression og aktiviteter og vil i første omgang blive drøftet på et koordinationsgruppemøde med de tre indsatsers udviklingsgrupper. Det sker den 15. november. Når rapporten har været præsenteret for styregruppen for NAFA, bliver den tilgængelig på nafa.nu.

Ny controller

Merete Jelsbak starter 1. november som specialkonsulent til økonomistyring og varetagelse af projektøkonomi i NAFA. Merete kommer fra en stilling som specialkonsulent i Rigsarkivet, hvor hun har arbejdet med projektstyring, økonomiopfølgning og kontrakthåndtering. Før det har hun bl.a. arbejdet som specialkonsulent i Kriminalforsorgen og på Ingeniørhøjskolen i Ballerup. Merete er uddannet Cand. polit. fra Københavns Universitet.