Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – april 2023

PLF'er øvede marinbiologi til søs

15 læreruddannere deltog 25. april i marinbiologisk felt-ekskursion for NAFAs nationale PLF’er (professionelle læringsfællesskaber) i biologi og Natur/Teknologi på Aarhus Universitets topmoderne og multifunktionelle forskningsskib Aurora, som lige nu ligger i Aalborg Havn.
Formålet med aktiviteten var faglig opkvalificering via samarbejdet med universitetsforskere inden for marinbiologi med målet at give de deltagende læreruddannere inspiration til (videre)udvikling af undervisning inden for det marinbiologiske fagområde.
Besøget bød på marinbiologiske feltundersøgelser, dialog med forskerne og faglige/fagdidaktiske oplæg, bl.a. om Auroras arbejde med formidling samt nyere forskning om miljøtilstanden i danske farvande, fx at et område større end Fyn er totalt dødt … Havde det været på land, ville man politisk reagerer mere prompte.
Nyere forskning handlede om kabelbakterier; flercellede bakterier – hvilket er ganske fantastisk, da bakterier normalt er encellede. En kabelbakterie kan blive op til 5 cm lang!
Ekskursionen var arrangeret i samarbejde med forskningsprojektet Hovedet i Havet ved AU.

NAFA gør klar til Tema 2 - se beskrivelsen

NAFAs udviklings- og forskningsaktiviteter styres af årlige temaer. Formålet er bl.a. at skabe fodslag mellem de tre indsatser: Læreruddannelsesindsatsen, Skoleindsatsen og forskningen i CESE (Center of Excellence in Science Education).
NAFA nærmer sig nu kickoff på Tema 2, som løber fra sommeren 2023 til sommeren 2024. Titlen er Evaluering i et Dobbeltdidaktisk Perspektiv. Med evaluering menes: Et kollaborativt forehavende, der styrker en fælles læreproces ved at skabe motivation for udvikling af kerneopgaven, dvs. naturfagsundervisningen. 
Du kan læse mere om formålet med Tema 2 her på nafa.nu, hvor du også finder rammedokumentet for temaet. 
Temaerne bliver udvalgt og defineret i en samskabelsesproces, som involverer didaktiske eksperter og NAFAs udviklingsgrupper. I NAFAs programperiode arbejdes med i alt fem temaer, som defineres med inspiration fra et indledende delphi-studie.
NAFAs første tema, Tema 1, afsluttes i sommeren 2023. Titlen er
Den Dobbelte Didaktiske Dimension, dannelse og kompetence, og du finder en vifte af produkter fra temaet på nafa.nu, herunder rapporter, podcasts og videoer. 

Netværksmøde om Tema 2 i maj

Den 16. maj mødes PLF’erne, de professionelle læringsfælleskaber, fra læreruddannelsen med udviklingsgrupperne fra skoleindsatsen og forskningen for at kickstarte Tema 2 (se beskrivelsen ovenfor).
Netværksmødet indledes med en rundbordsdebat om ”Evaluering for læring i naturfagene på læreruddannelse og grundskole”, der faciliteres af Camilla Kølsen Petersen, Aarhus Universitet. Debattørerne er Jan Sølberg, IND (Københavns Universitet), Lektor Jette Reuss Schmidt, Læreruddannelsen ved Professionshøjskolen UCN,  Mette Mellerup, Naturfagsvejleder og lærer ved Silkeborg Kommune og René Boyer Christiansen, uddannelses- og forskningsleder ved Professionshøjskolen Absalon.
Efter debatten skal der arbejdes med temaet i læringscirkler.
 

NAFA og CESE får sin første ph.d.-studerende

NAFA ph.d.-studerende Tina Maria BrinksTina Maria Brinks bliver fra 1. maj NAFAs og CESEs første ph.d.-studerende. Stipendiet er knyttet til CESEs strategiske projekt LAVIN – Længdestudie af videnøkologier i NAFA, UCSYD og SDU.
Ph.d.-projektet skal undersøge den netværksstruktur, som organiseringen af PLF’erne, de professionelle læringsfællesskaber, har. Det sker gennem en social netværksanalyse, der kan visualisere, kortlægge og analysere relationer i et givent netværk gennem empiri med det formål at bidrage til viden om, hvordan naturfagsdidaktisk viden samskabes med dette format.
Studiet er vigtigt for NAFA, fordi akademiets helt centrale formål er at udvikle naturfagsdidaktik, der øger børn og unges interesse for naturfag. Viden i NAFA skabes ikke mindst i organiseringen af netop de professionelle læringsfællesskaber på de enkelte professionshøjskoler og på tværs af dem.
Tina Maria Brinks er uddannet cand.mag. i pædagogik og har arbejdet som videnskabelig assistent og konsulent hos Rambøll Management Consulting. Herfra har hun erfaringer med formidling af digitale lære- og kvalitetsprocesser til pædagoger og lærere.
I løbet af det seneste halvandet år har Tina været ansat som videnskabelig assistent på Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling (FNUG) på SDU og som forskningsledelsessupport i CESE. Her har hun udelukkende beskæftiget sig med science og STEM i uddannelse.
”Det, jeg har lært i den periode, er, hvordan naturfagene og naturfagsdidaktikken i høj grad har en både direkte og indirekte indvirkning på den omgivende verden og de mennesker, der er i den, og det mener jeg har betydning for, hvordan viden bliver til. Det gør mig især nysgerrig på, hvordan naturfagsdidaktisk viden skabes med – og i – professionelle læringsfællesskaber, hvor dygtige faglige fyrtårne med hver deres forforståelse går sammen om fælles ideudvikling, erfaringsudveksling og refleksion”, siger Tina Maria Brinks.