Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – august 2023

Ny podcast om mening, kontinuitet og lokal forankring i skoleudvikling

Dette afsnit af podcast-serie NAFA Dialog med programleder for indsatsen i læreruddannelsen, Kia Wied, som vært handler om mening, kontinuitet og om at bygge videre på det lokalt forankrede i skoleudvikling.
Gæsterne er Maiken Rahbek Thyssen, underviser og eftervidereuddanner på læreruddannelsen på Professionshøjskolen UCL, Christina Dahl Madsen, ph.d. og lektor i eftervidereuddannelsen på professionshøjskolen VIA samt Birgitte Lund Nielsen, docent og forskningsleder på professionshøjskolen VIA.
Omdrejningspunktet for samtalen er et af NAFAs delprojekter, der har været bygget op omkring et partnerskab mellem forskning, læreruddannelse og en skole i Nordfyns Kommune, som er i gang med en skoleudviklingsproces for naturfagslærerne omkring udvikling af skolens naturfaglige kultur med særlig fokus på udeskole-didaktik.
Du finder podcasten her, inkl. en længere beskrivelse samt shownotes.
Du finder alle NAFAs podcasts på:

Kom til NiSE webinarer 5. september

Vi tager hul på en ny runde NiSE webinarer 5. september kl. 13:00-15:00.
Denne gang er der fokus på STEM-undervisning set fra matematikkens verden.
Dorte Moeskær Larsen
, SDU, fortæller om
matematikkens rolle i en integreret STEM-undervisning i LabSTEM-projektet, mens Søren Krogh Hansen, SDU og KP, fortæller om sanseligt og kropslig matematisk engagement i dagtilbuddets lege- og læringsmiljøer.
Glæd dig, det bliver engagerende, og der er tid til at drøfte dine tanker med gode kolleger.
Du finder program for dagen, oplægsholdernes abstracts og linket til online-deltagelse her.

Lær kvalitativ dataanalyse med NVivo i november

CESE-Forskernetværket inviterer til kursus i kvalitativ dataanalyse med NVivo d. 16. og 28. november, kl. 10:00-16:00 begge dage.
Kurset tilbyder en grundlæggende introduktion til kvalitativ dataanalyse med analyseprogrammet NVivo. Formålet er at gøre deltagere i både PLF’er og CESE forskningsprojekter i stand til at udarbejde og gennemføre systematisk analyse af deres eget kvalitative materiale indsamlet gennem NAFA-aktiviteter.
Kurset består af to hele fysiske workshopdage på UCL i Odense. Selve kurset tager 16 timer. Dertil kommer 2 timers læsning af artikler + 1-2 arbejdsdage til analyse af dine egne data mellem workshopdage + transport til de to fysiske workshopdage.
Timer til deltagelse finansieres af dine egne PLF-timer, din institution eller CESE-forskningsprojektet.
Du kan læse mere om kurset og om tilmelding m.m. her.

NAFAs forskning præsenteret i Tyrkiet

Tre personer
Stine Mariegaard , Christina Dahl Madsen og Birgitte Lund Nielsen til ESERA-konferencen i august 2023

CESE er NAFAs forskningsindsats, og flere af CESEs projekter bidrager ved årets ESERA-konference.
ESERA, European Science Education Research Association, samler naturfagsdidaktiske forskere fra hele verden i en uge – i år foregår det i Tyrkiet her sidst i august.
Forskningsgruppen, der har arbejdet med den dobbelte didaktiske dimension med fokus på dannelse og kompetence, deltager med oplægget: Science Teacher Education as Second Order Teaching. Oplægget handler om at undersøge og udvikle en model for andenordensdidaktik/den dobbelte didaktiske dimension (DDD) og dens relation til uddannelse og kompetencer i dansk læreruddannelse – med særligt fokus på naturfagene.
Følgeforskningen i Læreruddannelsesindsatsen har et bidrag med titlen: Teacher educators cooperating professionally: New practices, tensions and student teachers’ experiences, der giver en kort præsentation af NAFA-indsatsen, og præsenterer nogle fund fra første runde af deres undersøgelse af PLF-arbejdet.  Se opslag på LinkedIn.
Derudover deltager Følgeforskningen i Skoleindsatsen med oplægget: Scandinavian Approaches to Continuing Science Teacher Education: What Can We Learn from an International Literature Review?Se opslag på LinkedIn.

NFSUN-Symposium drager til Island i 2024

I 2024 afholdes NFSUN-Symposium i Reykjavik på Island fra 5. til 7. juni.
NFSUN er akronym for Nordisk Forskersymposium for undervisning i naturfag.
Symposierne har kørt siden 1981, hvor det første blev holdt i Danmark. Det blev det også så sent som i 2021, hvor VIA var vært.
Normalt deltager omkring 150 naturfagsdidaktiske forskere og læreruddannere fra de nordiske lande.
Fristen for at indsende til symposiet skulle ifølge velunderrettede kilder ligge i slutningen af november, men desværre er hjemmesiden ikke opdateret i skrivende stund. Indtil da, kontakt Martin Krabbe Sillasen, msil@via.dk, eller Birgitte Lund Nielsen, bln@via.dk.

Velkommen til Videnscenter for digital teknologiforståelse

Et nyt videnscenter skal sikre digital teknologiforståelse til alle børn og unge.
Centret ledes af Professor Ole Sejer Iversen fra Aarhus Universitet og samler de danske fagmiljøer på tværs af universiteterne, professionshøjskoler, skoler og gymnasier med målet at etablere en fælles tilgang til digital teknologiforståelse i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
Centret er støttet med 50 mio. kr. af Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN i en programperiode fra 2023 til 2028.
Der er mange berøringsflader mellem det nye center og NAFA, så vi vil søge det tættest mulige samarbejde. Men i første omgang skal der lyde et stort tillykke.
Du kan læse pressemeddelelsen om det nye videnscenter hos Ritzau her.