Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – september 2023

NiSE webinar om økodannelse 10. oktober

På dette NiSE Webinar skal vi sammen engagere os i Økodannelse og naturvidenskabsundervisning for bæredygtig udvikling.
Vi skal høre om “Wicked Heritage”, som et begreb, der beskriver de komplekse globale udfordringer, der går i arv, og som vi som naturfagsundervisere bør forholde os aktivt til fx gennem undervisning for bæredygtig udvikling (UBU) og Education for Sustainable Development (ESD). Begge begreber bliver præsenteret som nyttige i uddannelsen af lærerstuderende i relation til deres kommende folkeskolepraksis.
Derudover skal vi høre om behovet for at integrere økodannelse og ecoliteracy i undervisningen i folkeskolen for at fremme elevers forståelse af, og engagement i, klima- og miljøspørgsmål. Det handler om kærlighed til naturen og inddragelse af elever i at tage et fælles ansvar for planetens bæredygtighed som en del af deres uddannelse.

Du møder:

  • Katrine Bergkvist Borch, Ph.d.-stipendiat ved Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling på SDU,
  • Dorte Ruge, Lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole ved Læreruddannelsen Odense
  • Martin Hauberg Lund Laugesen, Postdoc ved Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse på SDU.

Her kan du læse mere om webinaret og finde tidspunkt, program og link.

Stor konference om N/T-faget 1. november

Natur/teknologi-faget i 1.-6. klasse er det største naturfaglige fag i folkeskolen med et anbefalet minimumstimetal på i alt 360 timer.
Fagets grundelementer skal findes i det praktisk eksperimenterende, og faget er samtidigt alment dannende, bidrager til at skabe rammer for omverdensforståelse og lægger grunden til at arbejde med overbygningsfagene biologi, geografi og fysik/kemi.
I praksis har faget imidlertid en række udfordringer. Det har bl.a. fået nogle forskere og undervisere til at kalde det et forsømt fag og stille spørgsmål ved fagets kvalitet.
Med afsæt i ovenstående afholder Novo Nordisk Fonden i samarbejde med Villumfonden og NAFA en konference med fokus på Natur/teknologi den 1. november.
Er du er interesseret i fagets fremtid og dermed i at deltage i konferencen, så skriv en mail til Anton Jakob Tüschow Molatm@novo.dk. Så modtager du yderligere information og tilmeldingslink.
Der er et begrænset antal pladser tilbage, så først-til-mølle-princippet gælder.

Inspiration til NAFA lærerstartsforløb

NAFA har udarbejdet et materiale om NAFA Lærerstart som inspiration til arbejdet med udvikling af lokale lærerstartsforløb i læreruddannelsens PLF’er.
Et af NAFAs mål med indsatsen i læreruddannelsen er nemlig at arbejde for at styrke koblingen til naturfagsundervisning i skolen. De professionelle læringsfællesskaber, PLF’erne, i læreruddannelsen skal derfor som en del af deres PLF-opgave arbejde med, hvordan man kan udvikle initiativer vedrørende støtte til nyuddannede naturfagslærere.
Dette inspirationsmateriale sammenfatter resultaterne af udviklingsgruppens arbejde og præsenterer udviklingsgruppens forslag til, hvordan Naturfagsakademiet NAFA kan arbejde med udvikling af et lærerstartsforløb.
Du finder materialet som PDF her.

NAFAs forskningsprojekter er nu online

NAFAs forskning i Center of Excellence in Science Education, CESE, er rigtig godt i gang.
Hvis du er interesseret i projekterne, har vi nu lagt dem online, så du kan læse med i deres forskningsmål, -metoder, og hvem deltagerne er.
Planen er løbende at opdatere siderne for hvert projekt med alt relevant; herunder videnskabelige artikler og formidlende materiale.
Du finder en oversigt over projekterne her.