Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – oktober 2023

NAFA seminar med Den Nordiske Ekspertgruppe

Den Nordiske Ekspertgruppe fungerer ifølge NAFA-program-beskrivelsen som kvalificerende i relation til CESEs forskningsprojekter. Den 26-27. oktober havde CESE-ledelsen dog for en stund valgt at sætte parentes om denne ‘bedømmende opgave’ og indbyde til et eksplorativt samarbejde mellem ekspertgruppen og CESEs udviklings- og forskningsgrupper. På seminaret afprøvede deltagerne mulighederne for at arbejde som et forskningsfællesskab. Målet er at tage nogle vigtige skridt mod etablering af forskningsfællesskab omkring nordisk naturfagsdidaktisk forskning i relation til læreruddannelsen.For CESE er praksisforskning en forskningstilgang, der skal fremme NAFAs overordnede mål. Derfor var det oplagt at gøre dette til omdrejningspunktet for diverse oplæg og gruppedrøftelser.
Hvis du er interesseret i NAFAs forskning, der altså foregår i regi af CESE, så har vi for nylig lagt alle forskningsprojekterne på nettet. Du finder dem her.

NiSE-webinar om 'Literacy i naturfagene' 6. dec. 13.00-15.30

Sæt kryds i kalenderen, for på næste NiSE-webinar holder Professor Kristina Danielsson, Stockholms Universitet og Seniorforsker Jesper Bremholm, National Videncenter for Læsning oplæg om ”Literacy i naturfagene”.
Literacy er i denne sammenhæng karakteriseret som læse, skrive og tale-processer samt brugen af multimodale repræsentationsformer i naturfagsundervisningen.
Kristina Danielsson er medredaktør på en antologi fra forlaget Springer med titlen ‘Global Developments in literacy research for Science Education‘.
Jesper Bremholm er projektleder på projektet ‘Literacy i naturfag’, som medio november publicerer en rapport om kortlægning af literacy i naturfagene i grundskolen.
Detaljeret information om NiSE-webinarer finder du her.
Tidligere webinarer finder du her.
NiSE er et akronym for ”Network in STEM-Education”: Et mødested for aktører med interesse for undervisning, forskning og udvikling i STEM-undervisning.

NAFA repræsenteret på Dasera-konferencen

Dasera står for Danish Science Education Research Association, og NAFAs forskning var stærkt repræsenteret på årets konference i Odense med tre oplæg.
Det første oplæg med State-of-the-art indenfor efter- og videreuddannelses-koncepter blev præsenteret af Stine Mariegaard og Steffen Elmose.
Det andet oplæg var en præsentation af Lavin-projektet (Lavin= Længdestudie af videnøkologi i NAFA), der ser på NAFA-programmet som videnøkologi. Det blev præsenteret af Thomas R.S. Albrechtsen og Karina Kiær.
Det tredje oplæg relaterede sig også til Lavin. Her præsenterede Tina Maria Brinks en social netværksanalyse af samarbejdet i professionelle læringsfælleskaber.

Konference om Natur/teknologi (N/T)

Novo Nordisk Fonden afholder 1. november i samarbejde med Villumfonden og NAFA en konference med fokus på Natur/teknologi. Konferencen indledes med tre oplæg om udfordringsbilledet for N/T ved
* Uddannelsesleder Martin Hermansen, Københavns Professionshøjskole
* Docent Morten Rask Petersen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
* Mette Mellerup, naturfagslærer på Sølystskolen i Silkeborg og blogger om naturfag på folkeskolen.dk
Derefter er der paneldebat med bl.a. repræsentanter for skolelederforeningen, KL, Astra og læreruddannelsen. På konferencen præsenteres også en række gode eksempler på N/T forløb.
Konferencen bliver ekstra aktuel, da regeringen i oktober præsenterede sit oplæg til en revision af folkeskolen. Her er der bl.a. afsat midler til nye N/T-lokaler, men ingen plan for at sikre en bedre dækning af faget med faguddannede lærere. Du kan læse meget mere om konferencen i næste nummer af NAFA NYT.