Gå til indhold
Søg

NAFA NYT – December 2023

NAFA-ledelsen på cykler
NAFAs ledelse ønsker alle glædelige hjul 🥳🎄

Ny Podcast - styrket fagsprog

Mandag udkom en ny podcast i serien NAFA Dialog med titlen Styrket fagsprog i naturfagenes laboratoriearbejde – hvordan og hvorfor? med undertitlen Erfaringer fra et undervisningsforløb med afprøvning af didaktiske værktøjer til at styrke brugen af fagsprog i naturfagenes praktiske arbejde.
Du finder alle afsnit af serien her.
I denne nye episode taler programleder for indsatsen i læreruddannelsen, Kia Wied, med adjunkt Marianne Erneberg, lektor Keld Conradsen og lektor Pernille Ulla Andersen – alle fra læreruddannelsen på Professionshøjskolen VIA.
Omdrejningspunktet for samtalen er fagsprog i naturfagslaboratoriet, og hvordan man kan arbejde med at udvikle sit eget fagsprog som underviser såvel som elevernes fagsprog i forbindelse med det praktiske arbejde i naturfagene.
I afsnittet kan du høre Marianne, Keld og Pernille fortælle om erfaringerne fra deres samarbejde i et af NAFAs professionelle læringsfællesskaber i læreruddannelsen. I løbet af samtalen udfoldes erfaringerne fra gruppens udviklingsarbejde med fokus på at styrke de lærerstuderendes fagsprog, hvor lærerstuderende udvikler egne værktøjer til styrke fagsprog i laboratoriet, som efterfølgende prøves af i praksis i skolen.
På baggrund af erfaringerne herfra løftes samtalen også op i en bredere refleksion af udbyttet af at indgå i samarbejde og læringsfællesskab med naturfaglige underviserkolleger.
Udover Marianne, Keld og Pernille medvirker to andre læreruddannere også i det udviklingsarbejde som præsenteres: Nanna Villumsen, Adjunkt i biologi ved læreruddannelsen på Professionshøjskolen VIA og Annette Kynde lektor i f/k læreruddannelsen på Professionshøjskolen VIA.
Du finder som sagt podcast-serien NAFA Dialog på nafa.nu, men også på stort set alle populære podcast-platforme inkl. Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Amazon m.fl. Søg efter NAFA Dialog.

Følgeforskningen i PLF'er på læreruddannelsen

Følgeforskningsgruppen for læreruddannelsen har afholdt et fortolkningsseminar.
Her blev der set på, hvordan man på forskellige måder kan analysere og blive klogere på, hvad eleverne “får ud af” naturfagsundervisning, projekter mm – bredt set, både kognitivt, affektivt og socialt.Udgangspunktet var diskussion og analyse af nogle første data fra udvalgte PLF-projekter (PLF = professionelle læringsfællesskaber), hvor læreruddannere og ikke mindst lærerstuderende havde afprøvet forskellige tilgange med elever i grundskolen.
Lærerstuderende fra flere professionshøjskoler deltog på dagen og bidrog til seminaret.Du kan læse om følgeforskningen her.

NAFA ønsker glædelige højtider

2023 har været et begivenhedsrigt år i NAFA med nyskabelser og vigtige milepæle.De professionelle læringsfælleskaber, PLF’erne, på læreruddannelsen præsenterede deres første tema-rapport i foråret. Her kunne vi læse om de prøvehandlinger, de havde aftalt og gennemført. Tema-rapporten indeholdt desuden tematikker, som efterfølgende blev afsæt for forskning i NAFA’s Center for Excellence in Science Education, CESE.
Skoleindsatsen, der står for efter-/videreuddannelse, fik godkendt sin første strategi i forsommeren og kan samtidig glæde sig over aftaler om netop efter- og videreuddannelsesindsatser med mange kommuner og flere end 80 skoler. Skoleindsatsen har desuden sammen med Astra igangsat en undersøgelse, der skal sætte billeder, ord og fortællinger på, hvordan der arbejdes med udvikling af naturfagsundervisning på skoler og i kommuner. Undersøgelsen skal afdække, hvilke elementer i skolers og kommuners praksis, der fremstår som betydningsfulde for arbejdet med naturfagene.
CESE igangsatte og videreførte en lang række forskningsprojekter. Tillige blev Tina Maria Brinks (SDU) CESEs første ph.d.-studerende. Stipendiet er knyttet til CESEs strategiske projekt LAVIN – Længdestudie af videnøkologier i NAFA, UCSYD og SDU. I december blev yderligere fire ph.d.-stipendier med tilknytning til en række forskningsprojekter slået op.
Endelig har NAFA, som vores navn tilsiger, påtaget sig rollen som akademi. Vi vil (også) være et sted, hvor fagfolk mødes og lærer af hinanden gennem dialog og udveksling af viden. Det sker fx via vores podcasts og via webinarer, fx dem NAFA afholder sammen med SDU i regi af Network in STEM Education, NiSE. Det var også i rollen som akademi, at NAFA deltog i planlægningen af konferencen i efteråret om Natur/Teknologi-faget (N/T) med fokus på de udfordringer, faget har såvel i grundskolen som på læreruddannelsen. Konferencen bød på oplæg og debat med forskere, ledere, undervisere og forvaltninger og blev rammesat af et NAFA-debatindlæg i Altinget.
Vi i NAFA ser frem til mange flere aktiviteter og milepæle i 2024, men først rigtig glædelige højtider til alle!
På vegne af hele NAFA, programchef Ivar Ørnby.